Bijdrage PUK Hoek Slacht­hui­slaan en Neherkade


Raad

19 december 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is kritisch op dit plan aangezien dit afwijkt van de hoogbouwnota. Juist nu moeten we kiezen voor duurzame bouw laten we de norm vallen. Vandaar de volgende motie.

Ook is deze locatie niet het toonbeeld van een leefbare ruimte. Hier moet echt iets gebeuren om deze treurige buitenruimte aan te pakken op de hoek van twee drukke en vervuilende wegen. Vandaar dat we de motie van de HSP van zo mede-indienen.