Bijdrage Program­ma­brief Duur­zaamheid 2020


Raad

19 december 2019

Voorzitter,

De afdoening van de motie heldere en meetbare tussendoelen is zeer teleurstellend. De programmabrief is een lijst met acties zonder tussendoel. Zo is niet aan de motie en het klimaatpact voldaan. In het nieuwe coalitieakkoord wordt aangegeven dat er meetbare mijlpalen komen; ook met dit in het achterhoofd kan meer met de afdoening worden gedaan. Ik verzoek de wethouder daarom allereerst de afdoening in te trekken.

En anders dien ik voor de zekerheid de volgende motie in.

Dan Dordt. We kunnen leren van de manier waarop ze spouwmuurissolatie uitrollen. Dit gebeurd via een gecoördineerde inkoopactie waarbij woningeigenaren met een geschikte woning door de gemeente Dordrecht per brief actief zijn benaderd om mee te doen met de actie. Dit zouden we ook in Den Haag kunnen. Vandaar de volgende motie.

Tot slot, er is sprake van een klimaatcrisis en we zien wereldwijd dat de durf ontbreekt om die aan te pakken. Om als gemeenteraad een duidelijk signaal hierover te uiten dien ik hier wederom een motie erover in.