Motie Regel collec­tieve spouw­muur­iso­latie als gemeente


19 december 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 19 december 2019, ter bespreking van de Programmabrief duurzaamheid 2020 (incl. Afdoening motie: Heldere en meetbare tussendoelen (Motie J.21)) (RIS303503).

Constaterende, dat:

  • de gemeente Dordrecht, in samenwerking met het Regionaal Energieloket, via een gecoördineerde inkoopactie voordelige spouwmuurisolatie aan inwoners aanbiedt;
  • Dordtse woningeigenaren met een geschikte woning door de gemeente Dordrecht per brief actief zijn benaderd om mee te doen met de actie;
  • de gemeente Dordrecht voor geïnteresseerde inwoners een vrijblijvende informatieavond heeft georganiseerd;
  • het Regionaal Energieloket de offerteaanvraag coördineert en bewoners daarmee werk uit handen neemt.

Overwegende, dat:

  • spouwmuurisolatie een no-regret- energiebesparende maatregel is;
  • in Den Haag talloze woningen staan die geschikt zijn voor spouwmuurisolatie.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of Den Haag een spouwmuurisolatieactie naar Dordts model kan opzetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

PVV