Motie dage­lijkse vege­ta­rische maaltijd


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

Constaterende dat:
• Op dit moment de keuzemogelijkheden voor een vegetarische maaltijd niet verder gaat dan brood of salade;
• Er steeds meer flexetariers zijn doordat de maatschappelijke bewustwording over de gevolgen van vlees eten toeneemt;
• Een verminderde consumptie van dierlijke eiwitten een bijdrage levert aan de interne CO2 reductie;

Van mening zijnde dat:
• Er voldoende keus moet zijn voor iedereen;

Verzoekt het college om:
• Te zorgen voor een dagelijks vegetarische warme maaltijdoptie in de bedrijfsrestaurants van de grote gemeentelijke instellingen.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, D66

Tegen

PVV, VVD, CDA, SP

Lees onze andere moties

Motie campagne niet voederen

Lees verder

Motie decentralisatie ondersteuning Rijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer