Motie decen­tra­li­satie onder­steuning Rijk


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

Overwegende dat:
• De Rijksoverheid bezig is een herziening van het omgevingsrecht, waarbij verantwoordelijkheden gedecentraliseerd worden;
• Gemeentes dan meer expertise moeten hebben op het gebied van cultuurhistorie, bodem, flora en fauna, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid;
• Extra bevoegdheden vragen om meer personele inzet, kennis en kunde en dus financiën van de gemeentelijke organisatie;
• Het Rijk wel de lusten maar niet de lasten van decentralisatie lijkt te willen dragen, mede gelet op de ontwikkelingen rond de decentralisatie van het natuurbeleid, waarbij voor extra verantwoordelijkheden geen extra geld beschikbaar wordt gesteld;
• Een zorgvuldige en tijdige afhandeling van vergunningsaanvragen voor ondernemers rechtzekerheid biedt, kostenbesparend werkt en van belang is voor behoud van een gezonde leefomgeving;

Verzoekt het college om:
• Aandacht te vragen op landelijk niveau voor de noodzaak om over voldoende financiële middelen te beschikken bij verdere decentralisatie van bevoegdheden vanuit het Rijk.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

SP

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie dagelijkse vegetarische maaltijd

Lees verder

Motie natuur als visitekaartje van de stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer