Motie natuur als visi­te­kaartje van de stad


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

Constaterende dat:
• Zeldzame soorten zoals de ijsvogel, spotvogel en typische soorten zoals de argusvlinder en de vuurjuffer worden waargenomen in de Haagse natuur;
• Dit bewijs vormt dat het aanleggen van de ecologische verbindingszones haar vruchten dus begint af te werpen;

Overwegende:
• Een groene infrastructuur in de stad met veel verschillende dier- en plantensoorten aantrekkelijk is voor recreanten en toeristen;
• Het college echter dit beleid wil temporiseren;

Verzoekt het college om:
• te investeren in meer ecologisch waardevolle natuur als visitekaartje van de stad,
• te blijven investeren in het verbinden van natuurgebieden.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, HSP, SP

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, ID, PvdE, PPS

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer