Motie natuur als visi­te­kaartje van de stad


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

Constaterende dat:
• Zeldzame soorten zoals de ijsvogel, spotvogel en typische soorten zoals de argusvlinder en de vuurjuffer worden waargenomen in de Haagse natuur;
• Dit bewijs vormt dat het aanleggen van de ecologische verbindingszones haar vruchten dus begint af te werpen;

Overwegende:
• Een groene infrastructuur in de stad met veel verschillende dier- en plantensoorten aantrekkelijk is voor recreanten en toeristen;
• Het college echter dit beleid wil temporiseren;

Verzoekt het college om:
• te investeren in meer ecologisch waardevolle natuur als visitekaartje van de stad,
• te blijven investeren in het verbinden van natuurgebieden.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

SP

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie decentralisatie ondersteuning Rijk

Lees verder

Motie natuurvriendelijk tuinieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer