Motie natuur­vrien­delijk tuinieren


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, tijdens de bespreking van de begroting 2012-2015;

Constaterende dat:
• Diersoorten, zoals de mus, het roodborstje en de egel het moeilijk hebben in de stad door de toenemende bebouwing en verstedelijking;
• Ook insecten zoals bijen en vlinders die een grote rol spelen in het functioneren van het ecosysteem sterk onder druk staan in de stad;
• Steeds meer tuinen versteend en strak omheind zijn;

Overwegende dat:
• Mensen zich vaak niet realiseren dat zij door middel van de inrichting van hun tuin een directe invloed kunnen uitoefenen op het stedelijke leefklimaat voor dieren;
• Mensen graag iets willen doen om natuur in hun eigen omgeving te stimuleren, maar de noodzakelijke kennis hiervoor ontberen;
• Andere gemeentes, waaronder, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp, deze informatie al op hun site hebben staan en dit voorbeeld dus gemakkelijk gevolgd kan worden;

Verzoekt het college om:
• Op de gemeentelijke website aandacht en tips te geven over natuurvriendelijk tuinieren


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie natuur als visitekaartje van de stad

Lees verder

Motie invulling vervuiler betaalt principe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer