Motie Meer plant­aardige en biolo­gische voeding binnen gemeen­te­lijke catering


4 maart 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 3 maart 2016, ter bespreking van gemeentebreed inkoopbeleid (RIS 288915),

Overwegende dat:

  • Den Haag in 2040 een klimaatneutrale stad wil zijn en in het coalitieakkoord is aangegeven dat de gemeente het goede voorbeeld zal geven,
  • het gemeentelijk doel is om de CO2-uitstoot met 30% te laten afnemen in 2020,
  • het CE-Delft onderzoek, welke in 2014 in opdracht van de gemeente Den Haag is uitgevoerd, als concrete verbeteroptie het verminderen van vleesconsumptie en het stellen van een hogere target voor het aandeel voedingsmiddelen dat een duurzaamheidskenmerk aangeeft,

Verzoekt het college:

  • binnen de gemeentelijke catering het aandeel plantaardige producten te verhogen en meer variatie aan te brengen
  • binnen de gemeentelijke catering het aandeel biologische voedingsmiddelen te vergroten.
  • over een jaar de raad te informeren over het geboekte resultaat.


Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Mustafa Okcuoglu
Groep Okcuoglu
Arjen Kapteijns
GroenLinks


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Duurzame voedselstrategie

Lees verder

Motie - Inkoop fairtrade en biologische chocolade, thee en koffie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer