Motie - Inkoop fairtrade en biolo­gische chocolade, thee en koffie


4 maart 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 3 maart 2016, ter bespreking van gemeentebreed inkoopbeleid (RIS 288915),

Overwegende dat:

  • de gemeente Den Haag zich sinds oktober 2015 een Fair Trade gemeente mag noemen,
  • in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Den Haag wordt vermeld dat het predicaat ‘Fair Trade Gemeente’ gepaard gaat met het criterium dat de
  • gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geeft door fairtrade producten in te kopen,
  • een deel van de ingekochte chocolade, thee en koffie niet fairtrade en biologisch is,

Verzoekt het college:

  • zo snel mogelijk, maar voor 2018, volledig over te stappen op 100% inkoop van fairtrade, biologische chocolade, thee en koffie,
  • de raad over deze ambitie met daarbij een bijbehorende werkwijze en een tijdspad voor het zomerreces 2016 te informeren.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns
Partij voor de Dieren GroenLinks

Lex Kraft van Ermel
Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GroenLinks, SP

Tegen

D66, CDA, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Meer plantaardige en biologische voeding binnen gemeentelijke catering

Lees verder

Motie inkoop biologische bloemen, planten en bloembollen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer