Motie inkoop biolo­gische bloemen, planten en bloem­bollen


4 maart 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 3 maart 2016, ter bespreking van gemeentebreed inkoopbeleid (RIS 288915),

Constaterende dat:

  • twee op de vijf soorten ongewervelde bestuivers, zoals bijen, vlinders en kevers, met uitsterven wordt bedreigd,
  • deze bestuivers essentieel zijn voor de biodiversiteit en de voedselproductie,
  • bij de teelt van bloemen, planten en bloembollen vaak giftige bestrijdingsmiddelen worden gebruikt die mede debet zijn aan het uitsterven van bijen en andere insecten,
  • de gemeente Den Haag bloemen van Milieukeur inkoopt, een keurmerk zonder vaste kaders, waarbij nog steeds kunstmest en bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt,

Verzoekt het college:

  • de ambitie uit te spreken om op termijn over te stappen op een volledige inkoop van biologische bloemen, planten en bloembollen,
  • te onderzoeken hoe deze doelstelling op termijn kan worden gerealiseerd,
  • de raad over deze ambitie met daarbij een tijdspad per brief voor september 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Mustafa Okcuoglu
Arjen Kapteijns
Lex Kraft van Ermel
Joeri Oudshoorn


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie - Inkoop fairtrade en biologische chocolade, thee en koffie

Lees verder

Motie - Duidelijke duurzaamheidscriteria

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer