Motie - Duurzame voed­sel­stra­tegie


11 februari 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 11 februari 2016, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake besteding duurzaamheidsmiddelen 2016-2018 (rv 14; RIS 290013),

Overwegende dat:

  • Den Haag in 2040 een klimaatneutrale stad wil zijn,
  • Voeding een derde deel van de totale broeikasgassenuitstoot van huishoudens veroorzaakt,
  • Het PBL, de WRR en het IPCC van de VN adviseren beleid te maken van het verduurzamen van ons consumptiepatroon,
  • In verschillende gemeenten, zoals Wageningen en Gent, het terugdringen van indirecte CO2-uitstoot, onder andere via ons voedingspatroon, onderdeel uitmaakt van het klimaatbeleid.
  • In de voedselvisie van Amsterdam de impact van voedsel expliciet wordt gekoppeld aan milieubelasting en CO2-uitstoot,
  • Het initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags door PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in 2011 is aangenomen door de gemeenteraad,

Verzoekt het college:

  • De voedselstrategie te actualiseren en daarin de invloed van voedsel op het klimaat mee te nemen.

Christine Teunissen Mustafa Ockuoglu Arjen Kapteijns Joeri Oudshoorn
Partij voor de Dieren Groep Ockuoglu GroenLinks Haagse Stadspartij


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer