Motie - Aanpak ener­gie­ver­spilling door open winkel­deuren


11 februari 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 11 februari 2016, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake besteding duurzaamheidsmiddelen 2016-2018 (rv 14; RIS 290013),

Overwegende dat:

  • Door openstaande winkeldeuren onnodige energieverspilling plaatsvindt,
  • Circa 60 procent van de winkels in Nederland de deuren open laat staan, een equivalent van circa 180.000 vliegretourtjes Amsterdam-Hongkong per jaar aan verspilde energie,
  • door dichte winkeldeuren circa 40% energie bespaard kan worden,
  • het college heeft aangegeven dat als bij een controle blijkt dat maatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd van 5 jaar of minder deze maatregelen wettelijk afdwingbaar zijn,
  • minister Blok tevens heeft aangegeven dat gemeenten zelf regels kunnen invoeren om winkeliers te bewegen de winkeldeuren te sluiten,

Verzoekt het college :

  • te onderzoeken op welke manier de energieverspilling door openstaande winkeldeuren voorkomen kan worden,
  • hierbij in te gaan op de handhavingsmogelijkheden van de Wet Milieubeheer, de huidige handhavingspraktijk alsook de mogelijkheid van het stellen van aanvullende regels in de APV.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Pieter Grinwis

Partij voor de Dieren GroenLinks ChristenUnie/SGP


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie - Stimuleer cradle to cradle bij particuliere woningrenovaties

Lees verder

Motie Duurzame voedselstrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer