Motie Vege­ta­rische hoofdstad blijven


7 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 november 2013, ter bespreking van de Programmabegroting 2014-2017 (RIS 264147):


Constaterende dat:

- Den Haag uitgeroepen is tot Vegetarische hoofdstad van Nederland;
- Dit zowel aan invloeden van binnenuit als buitenaf te danken is;

Van mening dat:

- Dit Den Haag op een positieve manier op de kaart zet;
- De gemeente komend jaar meer zal moeten doen op dit onderwerp om te voorkomen dat andere gemeentes ons voorbij streven;

Verzoekt het college om:

- Met een voorstel naar de raad te komen waardoor we ook volgend jaar de vegetarische hoofdstad worden.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks

Tegen

CDA, PVV, D66, PvdA, SP, VVD