Motie Vege­ta­rische hoofdstad blijven


7 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 november 2013, ter bespreking van de Programmabegroting 2014-2017 (RIS 264147):


Constaterende dat:

- Den Haag uitgeroepen is tot Vegetarische hoofdstad van Nederland;
- Dit zowel aan invloeden van binnenuit als buitenaf te danken is;

Van mening dat:

- Dit Den Haag op een positieve manier op de kaart zet;
- De gemeente komend jaar meer zal moeten doen op dit onderwerp om te voorkomen dat andere gemeentes ons voorbij streven;

Verzoekt het college om:

- Met een voorstel naar de raad te komen waardoor we ook volgend jaar de vegetarische hoofdstad worden.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks

Tegen

CDA, PVV, D66, PvdA, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie voorlichting verantwoord huisdierenbezit

Lees verder

Motie aanscherpen kapvergunning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer