Motie aanscherpen kapver­gunning


7 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 november 2013, ter bespreking van de Programmabegroting 2014-2017 (RIS 264147):

Overwegende dat:

- Bomen steeds vaker moeten wijken voor gebouwen en wegen;
- Het met de huidige regels te makkelijk is om bomen te kappen;
- Bomen belangrijk zijn voor de leefbaarheid en het leefklimaat in de stad;

Verzoekt het college om:

- Het kapbeleid aan te scherpen in overleg met de Bomenstichting, zodat de stad ook echt groener wordt;
- De raad hierover voor januari 2014 te informeren.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

CDA, VVD, PvdA, D66, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer