Motie aanscherpen kapver­gunning


7 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 november 2013, ter bespreking van de Programmabegroting 2014-2017 (RIS 264147):

Overwegende dat:

- Bomen steeds vaker moeten wijken voor gebouwen en wegen;
- Het met de huidige regels te makkelijk is om bomen te kappen;
- Bomen belangrijk zijn voor de leefbaarheid en het leefklimaat in de stad;

Verzoekt het college om:

- Het kapbeleid aan te scherpen in overleg met de Bomenstichting, zodat de stad ook echt groener wordt;
- De raad hierover voor januari 2014 te informeren.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

CDA, VVD, PvdA, D66, PVV

Lees onze andere moties

Motie Vegetarische hoofdstad blijven

Lees verder

Motie uitspreken tegen bont

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer