Motie uitspreken tegen bont


7 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 november 2013, ter bespreking van de Programmabegroting 2014-2017 (RIS 264147):


Overwegende dat:

- In steeds meer modeartikelen echt bont wordt gebruikt;
- Bont een overbodig luxeproduct is waarvoor dieren een afschuwelijk leven leiden, ook in Nederlandse fokkerijen;


Verzoekt het college om:

- Zich uit te spreken tegen het gebruik van en de verkoop van bont(kragen) in kleding.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, SP, PvdE, ID, GroepdeMos, HSP, PPS, GroepvanDoorn

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer