Motie uitspreken tegen bont


7 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 november 2013, ter bespreking van de Programmabegroting 2014-2017 (RIS 264147):


Overwegende dat:

- In steeds meer modeartikelen echt bont wordt gebruikt;
- Bont een overbodig luxeproduct is waarvoor dieren een afschuwelijk leven leiden, ook in Nederlandse fokkerijen;


Verzoekt het college om:

- Zich uit te spreken tegen het gebruik van en de verkoop van bont(kragen) in kleding.


Status

Aangenomen

Voor

SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie aanscherpen kapvergunning

Lees verder

Amendement ritbijdrage Dierenambulance

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer