Amen­dement ritbij­drage Dieren­am­bu­lance


7 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2013 ter bespreking van het raadsvoorstel “Programmabegroting 2014-2017 (RIS 264147);


Besluit om:

- Het programma Leefomgeving (2.11), product Dierenbescherming, met € 100.000 in 2014 te verhogen;
- Het programma City Marketing en Internationale Stad (21) product Citymarketing , met € 100.000 euro te verlagen;


Toelichting:

Indiener wil met dit amendement geld vrijmaken voor een gemeentelijke bijdrage van € 20 euro aan elk gewond in het wild levend dier dat de hulp van de dierenambulance nodig heeft. Omliggende gemeentes, bijvoorbeeld Leidschendam, geven al een dergelijke gemeentelijke bijdrage per rit.

Gemiddeld komen per jaar 5.000 dieren binnen de gemeentegrenzen in de problemen omdat ze vastzitten aan de bovenleiding van de tram, tegen een gebouw zijn gevlogen, slachtoffer van het verkeer werden of door ander menselijk toedoen. Met dit amendement wordt voor het begrotingsjaar 2014 voldoende budget gereserveerd voor een gemeentelijke bijdrage van € 20 euro per rit voor de dierenambulance.

Dekking wordt gevonden in de gelden voor Citymarketing, dat wel is aangevuld met de meevaller en waarvan de besteding nog niet bestuurlijk vast ligt.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PVV, SP

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie uitspreken tegen bont

Lees verder

Amendement eenmalige crisisbijdrage dierenopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer