Amen­dement eenmalige crisis­bij­drage dieren­opvang


7 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2013 ter bespreking van het raadsvoorstel Programmabegroting 2014-2017 (RIS 264147);


Besluit om:

- Het programma Leefomgeving (2.11), product Dierenbescherming, met € 625.000 euro te verhogen;
- Het programma City Marketing en Internationale Stad (21) product Toerisme, Evenementen en Binnenstad, met € 625.000 euro te verlagen;

Toelichting:

Verschillende Haagse dierenopvangcentra zitten in de financiële problemen. Mede door de economische situatie komen er steeds meer dieren terecht in de asielen en lopen inkomsten terug.

Opvangcentra voor in het wild levende dieren krijgen op het moment geen gemeentelijke bijdrage.

Met dit amendement wordt voor het begrotingsjaar2014 gelden gereserveerd voor een (aanvullende) gemeentelijke bijdrage voor de opvangcentra voor gezelschapsdieren en in het wild levende dieren.

Dekking wordt gevonden in de gelden voor Toerisme, Evenementen en Binnenstad, waar een miljoen euro gereserveerd is om nog meer toeristen naar Scheveningen te krijgen. Indiener is van mening dat dit geld beter te besteden is.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Amendement ritbijdrage Dierenambulance

Lees verder

Motie behouden huismussen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer