Motie behouden huis­mussen


28 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 28 november 2013, ter bespreking van het bestemmingsplan Scheveningen Haven (RIS 266034):

Constaterende dat:

- Op en rond het Norfolkterrein de grootste populatie huismussen van Den Haag leeft;
- Huismussen Rode Lijst soorten zijn met jaarrond beschermde woon- en verblijfplaatsen;
- Het alleen ophangen van nestkasjes onvoldoende is om deze populatie te behouden.

Verzoekt het college om:

- In overleg met de Haagse Vogelbescherming te komen tot verantwoorde aanpassingen om de huismussen te behouden en dit op te nemen in het bouwplan.

Marieke de Groot
Gemeenteraadsfractie
Partij voor de Dieren Den Haag

Joris Wijsmuller
Fractievoorzitter
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PVV, SP, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement eenmalige crisisbijdrage dierenopvang

Lees verder

Motie duurzame visserij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer