Motie duurzame visserij


28 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 28 november 2013, ter bespreking van het bestemmingsplan Scheveningen Haven (RIS 266034):

Constaterende dat:

- In dit bestemmingsplan ingezet wordt op de groei van de visserijsector;
- 75% van de Europese visbestanden overbevist zijn en er sprake is van een forse overcapaciteit (teveel schepen);
- Duurzame visserij een essentiële voorwaarde is om de natuurlijke balans weer te herstellen.


Verzoekt het college om:

- De visserijsector alleen tegemoet te komen als het daadwerkelijk een bijdrage levert aan de groei van het aandeel duurzame visserij.

Marieke de Groot
Gemeenteraadsfractie
Partij voor de Dieren Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA, SP

Lees onze andere moties

Motie behouden huismussen

Lees verder

Motie overal betaald parkeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer