Motie voor­lichting verant­woord huis­die­ren­bezit


7 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 november 2013, ter bespreking van de Programmabegroting 2014-2017 (RIS 264147):

Constaterende dat:

- Veel gezelschapsdieren als gevolg van onwetendheid over de aard, natuurlijke behoeften en verzorging, ondanks goede bedoelingen van de eigenaar, ernstig in hun welzijn worden aangetast;
- Als gevolg hiervan jaarlijks vele dieren in het asiel belanden of op straat worden gezet;
- Goede voorlichting op termijn kostenbesparend werkt, doordat er minder zwerfdieren zullen zijn;

Van mening dat:

- De gemeente een ondersteunende en faciliterende rol kan spelen ten aan zien van de eigen verantwoordelijkheid die burgers voor hun huisdieren hebben, door op grote schaal proactief voorlichting te geven over verantwoord huisdierbezit;

Verzoekt het college om:

- Met een voorstel naar de raad te komen, om op proactieve manier voorlichting te geven over verantwoord huisdierenbezit.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, HSP, PPS, ID, GroepOkcuoglu

Tegen

CDA, PVV, D66, PvdA, GroepdeMos, GroepTerLinden, SP, PartijvandeEenheid

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer