Motie zakelijke over­een­komst met dieren­op­vang­centra


7 november 2013

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 november 2013, ter bespreking van de Programmabegroting 2014-2017 (RIS 264147):

Constaterende dat:

- De gemeente wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen op grond van artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek;
- Veel dieren na deze 14 dagen nog in de opvang aanwezig zijn en de kosten daarvan niet structureel zijn geregeld;

Overwegende dat:

- In de gemeente Heemskerk deze kosten wel structureel zijn geregeld en opvangcentra daardoor niet in financiële onzekerheid verkeren;
- Hiervoor het ‘Heemskerkse model’ wordt gehanteerd, welke inmiddels ook landelijke bekendheid geniet;
- Deze inhoudt dat er door middel van een convenant afspraken worden gemaakt met de dierenopvangcentra, waarbij de gemeente deze organisaties ziet als ‘gewone’ aannemers en hen betaalt per
geleverde dienst;
- Haagse dierenopvangcentra ook diensten leveren aan omliggende gemeenten;

Van mening dat:

- Opvang van dieren een maatschappelijke taak is en het redelijk is te betalen voor geleverde diensten;

Roept het college op:

- In gesprek te gaan met de Haagse dierenopvangcentra en omliggende gemeenten over het ‘Heemskerkse model’.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, HSP, GroepdeMos, SP, PPS, ID, GroepOkcuoglu

Tegen

CDA, PVV, D66, VVDPvdA, GroepTerLinden, PartijvandeEenheid

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer