Schrif­te­lijke vragen Week Zonder Vlees


Indiendatum: mrt. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Volgende week begint de Nationale Week Zonder Vlees[1]. In deze week worden in de bedrijfskantines in de gemeentelijke organisatie van Amsterdam uitsluitend vegetarische en veganistische gerechten aangeboden[2]. De gemeente Den Haag heeft niet laten weten mee te doen aan de Week Zonder Vlees

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. De gemeente Den Haag lijkt dit jaar zelf niet mee te doen aan de Week Zonder Vlees. Is het college bereid aandacht te vragen voor de Week Zonder Vlees die op 11 maart 2019 begint, bijvoorbeeld door oproepen op sociale media? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
  2. Is het college bekend met het bericht “Tweede week zonder vlees grootser van opzet”?[3]
  3. Is het college bekend met het onderzoek van CE Delft waaruit blijkt dat de jaarlijkse schade door externaliteiten ten gevolge van de vleesproductie en –consumptie 4,5 miljard euro bedragen?[4] Deelt u de mening dat deze externaliteiten in de prijs van vleesproducten tot uitdrukking zouden moeten komen en het ontmoedigen van de consumptie van vlees rechtvaardigen? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?
  4. Zijn er bij de gemeente Den Haag het afgelopen jaar initiatieven ontplooid, naast de bestaande initiatieven zoals ‘eat green at work’, om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen? Zo ja, welke initiatieven waren dat en tot welk resultaat hebben ze geleid? Zo nee, waarom niet?
  5. In december vorig jaar heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over het omkeren van de norm bij gemeentelijke evenementen en het standaard aanbieden van plantaardig eten (RIS301517). Wanneer zal het college deze veel te laat beantwoorde vragen beantwoorden?
  6. Kent u het voedingsadvies van de Canadese overheid om de eiwitcomponent van maaltijden voor 88% uit plantaardige bronnen te laten bestaan?[5] Inspireert deze opvatting om de Week Zonder Vlees in de gemeente Den Haag te promoten onder uw medewerkers? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het college bereid om in 2020 net als de gemeente Amsterdam actief mee te doen aan de Week Zonder Vlees?Robin Smit

Partij voor de Dieren

Robert Barker

Partij voor de Dieren[1] https://weekzondervlees.nl/

[2] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1739839/ambtenaren-amsterdam-verplicht-vegetarisch

[3] https://www.vmt.nl/Nieuws/Tweede_Week_Zonder_Vlees_grootser_van_opzet-190122112826

[4] https://www.ce.nl/publicaties/2091/de-echte-prijs-van-vlees

[5] https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10881138/canada-schrapt-melk-uit-schijf-van-vijf

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 7 mei 2019

De raadsleden de heer Barker en de heer Smit hebben op 7 maart 2019 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Volgende week begint de Nationale Week Zonder Vlees. In deze week worden in de bedrijfskantines in de gemeentelijke organisatie van Amsterdam uitsluitend vegetarische en veganistische gerechten aangeboden. De gemeente Den Haag heeft niet laten weten mee te doen aan de Week Zonder Vlees.

1. De gemeente Den Haag lijkt dit jaar zelf niet mee te doen aan de Week Zonder Vlees. Is het college bereid aandacht te vragen voor de Week Zonder Vlees die op 11 maart 2019 begint, bijvoorbeeld door oproepen op sociale media? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

Ja, er is op verschillende terreinen aandacht aan besteed.

Er is lesmateriaal voor het onderwijs ontwikkeld dat is ingezet voor de Week Zonder Vlees . In dit lesmateriaal wordt het eten van dierlijke eiwitten met daarbij de impact op de aarde belicht en worden alternatieven gegeven. Dit is een aanzet om bewuster te consumeren. Vanuit de gemeente Den Haag (Natuur en Milieu Educatie) is aan de ontwikkeling van het lesmateriaal een bijdrage geleverd en is dit lesmateriaal met haar netwerk gedeeld. In het bedrijfsrestaurant is in die week een Groene Donderdag gehouden met een nagenoeg volledig vegetarisch aanbod van producten.

2. Is het college bekend met het bericht “Tweede week zonder vlees grootser van opzet?

Ja, dat bericht is bekend bij het college.

3. Is het college bekend met het onderzoek van CE Delft waaruit blijkt dat de jaarlijkse schade door externialiteiten ten gevolge van de vleesproductie- en consumptie 4,5 miljard euro bedragen? Deelt u de mening dat deze externaliteiten in de prijs van vleesproducten tot uitdrukking zouden moeten komen en het ontmoedigen van de consumptie van vlees rechtvaardigen? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft kennis genomen van het onderzoek van CE Delft. Over het tot uitdrukking laten komen van de externaliteiten in de prijs van vleesproducten kan geen uitspraak gedaan worden. Dit ligt buiten de invloedsfeer van de lokale overheid. Met alle aandacht die besteed wordt aan vegetarisch eten (zie ook vraag 1 en vraag 4), creëren we ook bewustwording. In de commissiebrieven over Bewust Consumeren (RIS295366 en RIS 299497) is één en ander aangegeven ten behoeve van de eiwittransitie.

4. Zijn er bij de gemeente Den Haag het afgelopen jaar initiatieven ontplooid, naast de bestaande initiatieven zoals ‘eat green at work’, om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen? Zo ja, welke initiatieven waren dat en tot welk resultaat hebben ze geleid? Zo nee, waarom niet?

Zoals in het coalitieakkoord afgesproken is het vegetarisch aanbod in het bedrijfsrestaurant en bij evenementen vergroot zonder aan de keuzevrijheid van de consument te tornen. Verder hebben de Eat Green at Work dagen een vervolg gekregen in de Groene Donderdagen. Elke tweede donderdag van de maand is het aanbod van producten in het restaurant nagenoeg vegetarisch. Op Dierendag (4 oktober) worden alleen vegetarische producten aangeboden.

5. In december vorig jaar heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over het omkeren van de norm bij gemeentelijke evenementen en het standaard aanbieden van plantaardig eten (RIS301517). Wanneer zal het college deze veel te laat beantwoorde vragen beantwoorden?

Deze vragen zijn inmiddels beantwoord op 19 maart 2019.

6. Kent u het voedingsadvies van de Canadese overheid om de eiwitcomponent van maaltijden voor 88% uit plantaardige bronnen te laten bestaan?5 Inspireert deze opvatting om de Week Zonder Vlees in de gemeente Den Haag te promoten onder uw medewerkers? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

De Week Zonder Vlees wordt gecommuniceerd op Intranet en in de pantry’s bij de drankautomaten.

7. Is het college bereid om in 2020 net als de gemeente Amsterdam actief mee te doen aan de Week Zonder Vlees?

Zie het antwoord op vraag 6. Overigens houdt de consument ook in de Week Zonder Vlees de keuzevrijheid tussen vegetarische- en vleesproducten die beide dan ook aangeboden zullen worden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephofde burgemeester,

Pauline Krikke