Schrif­te­lijke vragen Dit jaar wel Tiny Forests in Den Haag?


Indiendatum: mrt. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vorig jaar riep de Partij voor de Dieren het college van burgemeester en wethouders in schriftelijke vragen (RIS299897) op zich aan te melden bij de IVN voor de aanleg van drie tiny forests in Den Haag. Het college antwoordde daarop dat het onvoldoende tijd had om de benodigde inventarisatie uit te voeren. De Partij voor de Dieren hoopt dat het in 2019 wel mogelijk blijkt en dient daarom opnieuw schriftelijke vragen in.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • Is het college bekend met het bericht “Partnergemeente Tiny Forest worden” op de website van IVN (zie bijlage 1)[1]?
  • Wat is het resultaat van het in de beantwoording van onze vorige vragen over dit onderwerp (RIS299897) aangekondigde overleg met IVN?
  • Heeft het college in de tussentijd geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn tot aanleg van drie minibossen in Den Haag?
  • IVN biedt dit jaar opnieuw aan in partnerschap met de gemeente drie minibossen ter grootte van een tennisveld te realiseren. Is het college bereid zich voor dit initiatief aan te melden vóór de sluitingsdatum van 26 april 2019? Zo nee, waarom niet?Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] https://www.ivn.nl/tinyforest/partnergemeente-tiny-forest-worden?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=tf&utm_term=Partnergemeente%20Tiny%20Forest%20worden%20

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 7 mei 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 21 maart 2019 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Vorig jaar riep de Partij voor de Dieren het college van burgemeester en wethouders in schriftelijke vragen (RIS299897) op zich aan te melden bij de IVN voor de aanleg van drie Tiny Forests in Den Haag. Het college antwoordde daarop dat het onvoldoende tijd had om de benodigde inventarisatie uit te voeren. De Partij voor de Dieren hoopt dat het in 2019 wel mogelijk blijkt en dient daarom opnieuw schriftelijke vragen in.

1. Is het college bekend met het bericht “Partnergemeente Tiny Forest worden” op de website van IVN (zie bijlage 1)?

Ja, het college is hiervan op de hoogte.

2. Wat is het resultaat van het in de beantwoording van onze vorige vragen over dit onderwerp (RIS299897) aangekondigde overleg met IVN?

Mede door de voorwaarden die het IVN koppelt aan het ‘partnerschap Tiny Forests’ is het vooralsnog niet mogelijk om op dit moment het partnerschap aan te gaan. Het is, evenals andere grote gemeenten, niet gelukt om geschikte locatie te vinden die voldoen aan de gestelde voorwaarden; o.a. de benodigde oppervlakte, sociale veiligheid en de deelname van een school en buurt zorgen er voor, dat er tot nu toe geen locaties zijn gevonden om een Tiny Forest aan te planten en het partnerschap aan te gaan.

3. Heeft het college in de tussentijd geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn tot aanleg van drie minibossen in Den Haag?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. IVN biedt dit jaar opnieuw aan in partnerschap met de gemeente drie minibossen ter grootte van een tennisveld te realiseren. Is het college bereid zich voor dit initiatief aan te melden vóór de sluitingsdatum van 26 april 2019? Zo nee, waarom niet?

Nee, maar desondanks staat het college positief tegenover het initiatief van het IVN, en blijft het derhalve op zoek naar geschikte locaties. Tevens ziet het college mogelijkheden om in voorkomende situaties kleine bosjes aan te planten waar minder voorwaarden aan worden gekoppeld. Hiervoor onderzoekt het college twee mogelijke locaties. Het is nog niet duidelijk of die kunnen gaan voldoen aan de voorwaarden. De projecten moeten daarvoor nog verder worden uitgewerkt.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Week Zonder Vlees

Lees verder

Schriftelijke vragen Deurwaarders, blijf van dieren af

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer