Schrif­te­lijke vragen Tiny forests in Den Haag?


Indiendatum: jun. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, gaat voor 2021 100 tiny forests aanleggen in Nederland. Nog dit jaar zullen twaalf gemeenten geselecteerd worden voor deelname aan het project. De Partij voor de Dieren Den Haag wil het college van burgemeester en wethouders oproepen deel te nemen aan dit initiatief.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Christine Teunissen de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht “IVN zoekt gemeenten voor 100 tiny forests” van IVN natuureducatie[1]?

2. IVN biedt aan in partnerschap met de gemeente binnen drie jaar vier minibossen ter grootte van een tennisveld te realiseren in cofinanciering met IVN. Is het college bereid zich voor dit initiatief aan te melden vóór de sluitingsdatum van 16 juli 2018? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen
Partij voor de DierenTussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

[1] https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/nieuws/ivn-zoekt-gemeenten-voor-100-tiny-forests

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 10 jul. 2018

Het raadslid mevrouw Theunissen heeft op 7 juni 2018 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt:

Het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, gaat voor 2021 100 tiny forests aanleggen in Nederland. Nog dit jaar zullen twaalf gemeenten geselecteerd worden voor deelname aan het project. De Partij voor de Dieren Den Haag wil het college van burgemeester en wethouders oproepen deel te nemen aan dit initiatief.

1. Bent u bekend met het bericht “IVN zoekt gemeenten voor 100 tiny forests” van IVN natuureducatie?

Ja.

2. IVN biedt aan in partnerschap met de gemeente binnen drie jaar vier mini bossen ter grootte van een tennisveld te realiseren in cofinanciering met IVN. Is het college bereid zich voor dit initiatief aan te melden vóór de sluitingsdatum van 16juli 2018? Zo nee, waarom niet?

Nee, wel gaat de gemeente in overleg met de I.V.N.. Het is gezien de voorwaarden die aan het project verbonden worden niet mogelijk om hier voor 16 juli a.s. een besluit over te nemen. Deze voorwaarden hebben betrekking op de mogelijke realiseerbaarheid in de stad. Voorbeelden zijn de gevraagde oppervlakte van 200 m2, deelname van tenminste één school, betrokkenheid van de buurt (o.a. i.v.m. participatie en sociale veiligheid), onderzoek naar bodemverontreiniging en de kosten.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephof
de burgemeester,

Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Milieueffecten pop-upcamping op het strand

Lees verder

Schriftelijke vragen Haags gft-afval in de vuilverbranding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer