Schrif­te­lijke vragen Haags gft-afval in de vuil­ver­branding


Indiendatum: jun. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Uit berichtgeving blijkt dat het ingezamelde gft-afval in Den Haag wordt verbrand. Gft-afval bestaat uit waardevolle grondstoffen die tot compost verwerkt kunnen worden. Er bestaan bedrijven die gft omvormen tot meer dan compost. Zo kan er bijvoorbeeld van mangoresten een leerachtige stof gemaakt worden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid mevrouw Christine Teunissen, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de berichtgeving van Follow The Money over ‘Dure arbeid & goedkope grondstoffen: hoe fiscale regels vergroening hinderen’[1]?

In het artikel staat dat volgens het contract tussen de gemeente en AVR afvalverwerking al het Haagse afval in de vuilverbranding moet, inclusief het gft-afval.

2) Hoeveel gft-grondstoffen worden in Den Haag ingezameld?

3) Klopt de berichtgeving dat ál het Haagse afval inclusief het gft-afval de vuilverbranding in gaat? Graag een toelichting per afval-fractie.

Op 20 kilometer afstand bevindt zich volgens Follow The Money de grootste composteerder van Nederland.

4) Welke consequenties heeft het als de gemeente de gft-grondstoffen niet laat verbranden bij de AVR, maar bijvoorbeeld aflevert bij deze composteerder in Hoek van Holland?

5) Kan het college inzichtelijk maken welke kansen het composteren en het upcyclen van de Haagse gft-grondstoffen bieden voor extra banen en start-ups?

Meerdere duurzame inzamelbedrijven geven aan de Haagse gft-grondstoffen te willen ophalen om te composteren of te hergebruiken als grondstof. Bijvoorbeeld de Compostbakkers en Fruitleather.

6) Is het college bereid om zo snel mogelijk te regelen dat de gft-grondstoffen niet langer worden verbrand, maar dat bedrijven het kunnen ophalen om te hergebruiken als grondstof of te composteren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.ftm.nl/artikelen/duurzaam-initiatief-gedwarsboomd-door-de-fiscus?share=1

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 7 aug. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 28 juni 2018 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Uit berichtgeving blijkt dat het ingezamelde gft-afval in Den Haag wordt verbrand. Gft-afval bestaat uit waardevolle grondstoffen die tot compost verwerkt kunnen worden. Er bestaan bedrijven die gft omvormen tot meer dan compost. Zo kan er bijvoorbeeld van mangoresten een leerachtige stof gemaakt worden.

1. Is het college bekend met de berichtgeving van Follow The Money over ‘Dure arbeid & goedkope grondstoffen: hoe fiscale regels vergroening hinderen’?

Ja.

In het artikel staat dat volgens het contract tussen de gemeente en AVR afvalverwerking al het Haagse afval in de vuilverbranding moet, inclusief het gft-afval.

2. Hoeveel gft-grondstoffen worden in Den Haag ingezameld?

In Den Haag werd in 2017 ruim 8.000 ton (8 miljoen kilo) gft ingezameld.

3. Klopt de berichtgeving dat ál het Haagse afval inclusief het gft-afval de vuilverbranding in gaat? Graag een toelichting per afval-fractie.

Nee, dat klopt niet. Alleen het huishoudelijk restafval gaat naar de afvalenergiecentrale van de AVR in Rozenburg. Uit de bodemassen die na verbranding overblijven worden nog waardevolle metalen gewonnen. Het grootste deel van de bodemassen worden daarna verwerkt in onder andere straatstenen.

De AVR verzorgt ook overslag, transport en verwerking van het gft, het grof huishoudelijk afval en het machinaal veegvuil van de gemeente. Het gft wordt door de AVR voor compostering aan Indaver in Europoort geleverd. Het grof huishoudelijk afval gaat via de AVR naar Renewi, waar het wordt gesorteerd voor hergebruik. Uit het machinaal veegvuil wordt door Zandrecycling Nederland ongeveer 70% zand gefilterd dat direct geschikt is voor hergebruik.

Andere stromen die door de HMS gescheiden worden ingezameld, zoals glas, textiel, plastic, drankkartons, metalen en oud papier, worden gerecycled.

Op 20 kilometer afstand bevindt zich volgens Follow The Money de grootste composteerder van Nederland.

4. Welke consequenties heeft het als de gemeente de gft-grondstoffen niet laat verbranden bij de AVR, maar bijvoorbeeld aflevert bij deze composteerder in Hoek van Holland?

Zie het antwoord op vraag 3.

5. Kan het college inzichtelijk maken welke kansen het composteren en het upcyclen van de Haagse gft-grondstoffen bieden voor extra banen en start-ups?

In Den Haag bestaan veel initiatieven waarbij afval als grondstof wordt ingezet, spullen worden gedeeld, geruild of gerepareerd. Eén van de vele voorbeelden die al eerder onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht, is Made in Moerwijk (RIS294168). Geholpen door ondernemers maken wijkbewoners van afval uit de wijk nieuwe, verkoopbare producten (tafels van oud hout, tassen van ingezameld textiel, etc.). En ook op het gebied van gft-afval is er ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo zijn de Compostbakkers al op verschillende plekken in Den Haag actief en teelt de Haagse Zwam oesterzwammen op koffiedik.

In 2020 loopt het contract voor afvalverwerking met de AVR af. Het college is bezig met de voorbereidingen van de aanbesteding van nieuwe contracten voor de afvalverwerking. Daarbij zet het college in op zowel het verminderen van de hoeveelheid afval als het verminderen van de hoeveelheid afval die wordt verbrand, en op het vergroten van de hoeveelheid die wordt hergebruikt. Deze doelen sluiten aan bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en bij de plastic pledge die door de gemeente tijdens de Volvo Ocean Race is uitgesproken. In de aanbesteding wil het college nadrukkelijk ruimte geven aan nieuwe partijen in de markt die aan de afvalverwerking op een innovatieve manier invulling geven met een positief effect op Haagse bedrijvigheid en werkgelegenheid. In maart 2018 heeft het college de raadscommissie Leefomgeving hierover geïnformeerd (RIS 299386).

Meerdere duurzame inzamelbedrijven geven aan de Haagse gft-grondstoffen te willen ophalen om te composteren of te hergebruiken als grondstof. Bijvoorbeeld de Compostbakkers en Fruitleather.

6. Is het college bereid om zo snel mogelijk te regelen dat de gft-grondstoffen niet langer worden verbrand, maar dat bedrijven het kunnen ophalen om te hergebruiken als grondstof of te composteren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 3 en 5.

Het college van burgemeester en wethouders,

de locosecretaris,de locoburgemeester,
Peter van HeerwaardenLiesbeth van Tongeren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Tiny forests in Den Haag?

Lees verder

Schriftelijke vragen Fietsvlonders in Haagse wijken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer