Voed­seli­ni­ti­atief faci­li­teren, niet belem­meren


Raad

20 mei 2021

Voorzitter,

Er is een mooi voedselinitiatief dat we als gemeente graag de ruimte geven binnen de maatschappelijke bestemming. Daarvoor moet ondergeschikte horeca mogelijk worden gemaakt; want voedsel is er om te consumeren. Vandaar de volgende motie die ik mede-indien namens Groenlinks, HSP, PvdA en CU/SGP:

Spreekt zich uit, dat: de raad geen bezwaar heeft tegen aan de maatschappelijke bestemming ondergeschikte horeca en/of detailhandel op deze locatie.

Verzoekt het college: deze raadsuitspraak te betrekken bij de beoordeling van een eventuele aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan door ondergeschikte horeca en/of detailhandel toe te staan.