Bijdrage Initi­a­tief­voorstel “Actieve afval­voor­lichting, wijs mensen naar de prul­lenbak!”


Raad

20 mei 2021

Voorzitter,

Den Haag maakt er een puinhoop van. Vorig jaar werd maar een derde van het afval gescheiden ingezameld, terwijl het landelijke doel 75% was. Waar andere gemeenten een stapje bijzetten doet Den Haag vrij weinig.

Met dit initiatiefvoorstel zetten we in op communicatie. Bewoners horen namelijk nooit wat van de gemeente over afvalscheiding. We stellen daarom voor om Haagse huishoudens in elk geval om de zoveel jaren te informeren over afvalinzameling en dit in elk geval te doen als mensen verhuizen.

Op basis van de commissie hebben we veel punten overgenomen, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van digitale communicatie toe te voegen en te specificeren dat wijkgerichte communicatie van belang is. We zijn benieuwd naar of de raad tevreden is met deze aanpassingen.