Bijdrage Eenheids­bureau Politie Binck­horst


Raad

20 mei 2021

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we met dit plan terug naar de tekentafel. Aan veel eisen die aan de ontwikkelingen aan Binckhorst werden gesteld wordt niet voldaan. Met als toppunt een doorzichtige doos vol auto’s tot stand gekomen zonder participatie.

Voorzitter, om de kwaliteit van de Binckhorst te borgen werd een beeldkwaliteitsplan opgesteld met als uitgangspunt: industrieel, robuust en groen met rauwe randjes. Desalniettemin ligt hier dus een ontwerp voor het Waga punt. De Partij voor de Dieren snapt best dat de politie hun wagens ergens kwijt moet, maar dat betekent toch niet dat een bovengronds parkeergebouw moet komen en de buurt daardoor tegen dit lelijke blok aan moet kijken? Het zou toch een woonwijk worden en geen parkeerwijk? Juist waar we kunnen sturen in dit gebied, moeten projecten voldoen aan de afspraken. Daarom luidt onze motie:

Verzoekt het college:

  • niet in te stemmen met voorliggend ontwerp voor het Wega punt;

  • pas in te stemmen met een nieuw ontwerp als dat voldoet aan alle aspecten van het beeldkwaliteitsplan.