Bijdrage Huis­ves­ti­gings­ver­or­dening


Raad

20 mei 2021

Voorzitter,

de commissie was duidelijk: het voorstel is niet rijp voor besluitvorming wat kamerverhuur betreft. Leefbaarheid sneeuwt duidelijk onder bij de haast van de wethouder.

Voorzitter, het voorstel moet daarom worden aangepast en dit is de reden dat vele partijen voor scenario 2 stemden.

Wat schetst onze verbazing echter, Groep de Mos kiest ervoor om op het moment suprême alsnog het college aan een meerderheid te helpen om verdichte wijken te verkameren. Door de Groep de Mos - PvdA tandem zullen wijken als Scheveningen en Bezuidenhout weer verkamerd mogen worden en zullen ontwikkelaars dit met gezwinde spoed oppakken.

Om de schadelijke gevolgen te voorkomen komen we samen met de VVD met een amendement om voor de verdichte wijken de stop op verkamering te behouden in aanvulling op de andere wijken waar verkamering met deze verordening al niet wordt toegestaan. Dit doen we door met een amendement vast te leggen dat in de wijken Scheveningen, Bomen- en Bloemenbuurt, Archipelbuurt en Bezuidenhout via een beleidsregel geen verkamering toe wordt gestaan totdat de raad zich over het te verrichten leefbaarheidsonderzoek heeft kunnen uitspreken. Daarnaast wil ik verwijzen dat de heer Pronk, namens de VVD, nog een aantal amendementen zal indienen om verkamering aan te pakken. Deze voorstellen zal de Partij voor de Dieren steunen.


Interessant voor jou

Bijdrage Herziening Grondexploitatie Den Haag Nieuw Centraal

Lees verder

Bijdrage Eenheidsbureau Politie Binckhorst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer