Bijdrage Herziening Grond­ex­ploi­tatie Den Haag Nieuw Centraal


Cie Ruimte

12 mei 2021

Voorzitter,

Vandaag weer een nieuwe aflevering in de saga rond een bouwput in het centrum van de stad. De stalling gaat dicht, er gaat weer geld naar de bouwer en het college lijkt weinig te hebben geleerd van de fouten uit het verleden.

Want voorzitter, één van de belangrijkste punten uit het Rekenkameronderzoek rond Amare die het college wel omarmde was dat ze beter en transparanter de raad gaat informeren over besluiten. Heeft ze hier echt van geleerd? Heeft de wethouder het raadsvoorstel wat voorligt gelezen en kan hij eerlijk zeggen dat het leesbaar is geworden? En kan hij de verschillende dictapunten per punt uitleggen?

Voorzitter, wat mijn fractie betreft is dit een voorbeeld van hoe het niet moet. Het is voor de meeste mensen volstrekt intransparant wat er wordt besloten. Hoeveel geld gaat er nu extra naar dit project en waarom? Is het 1,8 miljoen of moet daar 1 miljoen aan funderingskosten bij op worden geteld? Wat zijn die kosten überhaupt? En wat is er gebeurt met de in de begroting opgenomen 2,8 miljoen? Verder zou het schrappen van het boren in het dak van de fietsenstalling geld moeten opleveren. Waar gaat dit begrote budget nu heen?

Voorzitter, toen we het hadden over de 5,5 miljoen extra kosten voor de fietsenstalling gaf het college aan dat dit het zou zijn. Maar uiteindelijk levert het schrappen van de verbindingstunnel nog een extra miljoen aan kosten. Waarom komt dit nu pas bovendrijven?

Graag verder een reflectie van het college op het nieuwste voorstel. Wat leert het college qua contractmanagement van deze zoveelste kostenoverschrijding? In elk geval is het mijn fractie duidelijk dat het vanaf het begin een slecht idee was om twee partijen in te huren. Is de wethouder het eens met deze conclusie?

Ook blijkt uit de stukken dat het een keuze was om de sociale woningen te schrappen. Waarom is eerder niet het eerlijke verhaal hierover vertelt?

Dan, de gronduitgifte. Waarom levert de gemeente de grond niet gewoon? Waarom wordt die uitgifte steeds uitgesteld?

Er wordt verder gesproken over een voorlopig ontwerp voor de buitenruimte waar extra geld voor nodig is. Waarom wordt niet gelijk het ontwerp aan de raad gestuurd? Het is een gekke procedure dat de raad zou moeten instemmen met extra geld, terwijl het voorlopige ontwerp met raadsvoorstel aan de raad zou moeten worden voorgelegd. Waarom wordt er opeens niet meer gesproken over een raadsvoorstel voor de buitenruimte? Hier wachten we al heel heel lang op. In juni 2016 zei het college toe dat: ‘in het eerste kwartaal van 2017 de raad een raadsvoorstel voor een Voorlopig Ontwerp van de integrale buitenruimte met een dekking zal ontvangen.’ Wanneer komt deze eindelijk? En hoe is AVN hierbij betrokken?

Al met al zitten we dus nog jaren aan te kijken tegen een bouwput waar al lang een toren had kunnen staan of beter nog: een mooi groen plein.

Dank