Bijdrage Bleij­enburg en hotels


Cie ruimte

12 mei 2021

Voorzitter,

We hebben het vaker over dat moties slecht worden afgedaan. Vandaag behandelen we weer zo’n afdoening.

Want voorzitter, de motie was duidelijk. Gegeven de woningnood en het feit dat hotels niet vol zitten hebben we niet nieuwe hotels nodig. Daarom werd het college verzocht om plannen voor nieuwe hotelkamers om te zetten in plannen voor betaalbare woningbouw. En het college doet hier niks mee. Waarom niet? Waarom niet bij plannen waar een bestemmingswijziging nodig is aangeven dat we dit als gemeente niet meer gaan faciliteren?

We zien nu vele hotelinitiatieven oppoppen en we zien dat het college daar allemaal aan wil meewerken. Waarom? Waarom wil het college niet meer inzetten op het aanpakken van de woningnood?

En specifiek zien we dat bij Bleijenburg er nu een kantoorpand wordt gesloopt om hotels te maken. Dit is toch in alle opzichten in strijd met het gemeentelijke beleid?