Bijdrage Bewust consu­meren


18 januari 2017

We zijn onder de indruk van wat er allemaal in de stad gebeurt op het gebied van bewust consumeren. Toch mist er een heel belangrijk onderdeel. De gemeente kan een belangrijke rol vervullen in de transitie naar het produceren en consumeren van meer plant aardig voedsel in plaats van vlees en zuivel. De gemeente kan aanjagen, informeren, het goede voorbeeld geven en stimuleren. En wij willen dit terug zien in het voedselbeleid.

In Europa is de consumptie van dierlijke producten de laatste vijftig jaar met 50 procent toegenomen. Europeanen eten daarmee tweemaal het wereldwijde gemiddelde aan dierlijke producten en vier- tot vijfmaal zoveel dierlijke eiwitten als mensen in minder welgestelde regio’s. In Nederland eten we nu jaarlijks 76 kg vlees per persoon. Dat is ongezond veel; de consumptie van eiwitten ligt hier 70 procent hoger dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert.

Niet alleen is het veel consumeren van dierlijke eiwitten ongezond. Het zorgt voor enorm veel dierenleed, ontbossing, klimaatverandering en milieuschade.

In de brief over bewust consumeren wordt geen woord wordt gerept over het verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten en de rol die de gemeente daarin kan spelen.

Daarom vraag ik aan de wethouder dit nu eindelijk eens stevig op te pakken en een actieve rol te spelen in het stimuleren van meer plantaardig voedsel.

Daarom de volgende vragen aan de wethouder:

Is de wethouder bereid de Green Deal verduurzamen voedselconsumptie te ondertekenen? Deze deal bewerkstelligt een samenwerkingsverband tussen overheden en horeca. Hierbinnen zou prima een duurzaamheidskring met de horeca in Den Haag worden opgericht.

Wil de wethouder samen met wethouder Baldewsing, die verantwoordelijk is voor de inkoop binnen de gemeentelijke organisaties. het aanbod van plantaardig voedsel binnen de gemeentelijke restaurants en kantines vergroten? De keuzes zijn nu namelijk te beperkt. Op welke manier willen zij dat aanpakken?

Is de wethouder bereid om in toekomstige beleidsstukken de noodzaak van de transitie naar plantaardig voedsel voor het klimaat, onze aarde en onze gezondheid te erkennen en expliciet te vermelden?