Bijdrage - Gene­ration Discover Shell


18 januari 2017

Voorzitter,

Den Haag is stad van Vrede & Recht, en moet alleen al daarom voorop lopen in de strijd tegen klimaatverandering. Klimaatverandering veroorzaakt namelijk naast milieuschade wereldwijd conflict. We moeten enorm hard werken om tot een snelle transitie naar een klimaat neutrale stad te komen. De steun die de gemeente heeft gegeven aan olie- en gasgigant Shell voor de organisatie van het festival Next Generation Discover, is Stad van Vrede& Recht -onwaardig. Het druist regelrecht in tegen alle inspanningen die we momenteel leveren richting een stad zonder olie en gas. We kunnen ons dat niet meer veroorloven.

De gemeente heeft Shell een subsidie toegekend van €100.000 voor Next Generation Discover, een evenement om kinderen kennis te laten maken met wetenschap en techniek, en dat is niet het enige. In 2015 organiseerde Den Haag samen met Shell nog het congres ‘Oil and gas, fuel for education’ voor de Haagse Hogeschool. Mijn vraag is: waarom sponsort de gemeente Den Haag met belastinggeld lespakketten van een miljoenenbedrijf? Welke bedrijven sponsort de gemeente nog meer om lespakketten aan te kunnen bieden? Is de wethouder bereid te stoppen met subsidieverlening aan rijke bedrijven?

Shell staat niet alleen in de top vijf[1] van allerrijkste bedrijven ter wereld, maar veroorzaakt ook willens en wetens klimaatschade en lijkt geenszins van plan daarmee op te houden. Ondanks dat de gevolgen van brengen voor het klimaat overduidelijk zijn, startte het bedrijf vorige maand nog met olieboringen voor de kust in Maleisië met een verwachte productie van 60.000 vaten per dag in dit jaar tot 900.000 vaten per dag in 2020. De multinational investeert mínder dan 1% van z'n budget aan schone energie en heeft geen bedrijfsbreed plan om over te stappen naar hernieuwbare energie.[2] Het college kan dus, zoals mevr. van Engelshoven aangaf in de vorige raad, erop wijzen dat Shell een windmolenpark heeft bekostigd, maar dat is nu nog de reinste greenwashing. Het bedrijf moet zich simpelweg veel meer gaan bewijzen.

Met welke fossiele bedrijven heeft de gemeente nog meer samengewerkt sinds deze collegeperiode? En op welke manier? Is de wethouder bereid deze samenwerkingen te stoppen en te stoppen met subsidie aan fossiele bedrijven?

Voorzitter, Next Generation Discover is maar een van de vele kinderprojecten van Shell. Shell organiseert technologiehubs voor kinderen en ontwikkelt spelletjes waarmee kids hun eigen energiemix bij elkaar kunnen darten. Dit alles past in een wereldwijde imago-campagne ‘Make the Future, vol flitsende videoclips en bekende artiesten. Erkent het college dat dat de overheid de kwaliteit van het onderwijs moet waarborgen en kinderen zou moeten beschermen voor commercieel gedreven, eenzijdige informatie in plaats van moeten confronteren ermee? Is de wethouder bereid te stoppen met samenwerken met fossiele bedrijven rond (hoge) scholen en kinderen/jongeren (gemeente subsidieert kindermarketing)? Graag een reactie.

Het college schrijft verder dat Shell en andere bedrijven uit het energiecluster belangrijk zijn voor werkgelegenheid in de stad. Maar aan werkgelegenheid binnen fossiele bedrijven kleven grote risico’s. Namelijk, made afspraken in Parijs stevenen we snel af op een olie- en gasloze samenleving. Als we nu inzetten op het halen van fossiele bedrijven naar Den Haag voor de werkgelegenheid, stevenen we af op een groot verlies aan banen op korte termijn. Ziet het college ook de gevaren voor de werkgelegenheid door in te zetten op het cluster olie en gas? En gaat het daarom daarmee stoppen en vol inzetten op kennisopbouw en banen in de duurzame energiesector?

Het college stelt verder dat dit samenwerkingsverband met Shell niet lijnrecht tegenover de ambitie van het college om in 2040 klimaatneutraal te zijn staat. De gemeente Den Haag heeft alle partners nodig. Welke rol heeft de gemeente in gedachte voor Shell tijdens de energietransitie in de stad? Voorzitter, Den Haag liet weten vierkant achter de subsidie aan Shell te staan.

Tot slot voorzitter, Burgemeester Van Aartsen zei zelfs: “Shell en Den Haag horen bij elkaar”. Wat betekent deze uitspraak voor de toekomst? Liggen er plannen op de rol om Shell aan te sporen om te verduurzamen? Zo ja, op welke manier? En wat gaat Shell voor ons doen in de transitie naar een klimaatneutraal?

Dank u wel.

[1] http://beta.fortune.com/global500/

[2] http://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2016/10/climate-accountability-scorecard-shell-fact-sheet.pdf

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer