Bijdrage Cie Leef­om­geving - Ziens­wijze Programma van Eisen buscon­cessie


11 januari 2017

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt dat het openbaarvervoerbeleid erop gericht moet zijn om het vervoer duurzamer te maken en toegankelijker. Dit hoort het leidende uitgangspunt in een busconcessie te zijn en niet een streven naar meer ‘efficiency’.

De huidige zienswijze uit zorgen over de efficiencyverbeteringen waar het programma van eisen voor de busconcessie naar streeft. Deze zullen leiden tot het uitdunnen van het busnetwerk, door grotere afstanden tussen de haltes, lagere rijfrequenties en verkorte exploitatietijden. Mijn fractie deelt de zorgen hierover en sluit zich dan op dit punt ook aan bij de zienswijze. Het is van groot belang dat we als stad een vervoerstransitie in gang zetten, waarbij meer mensen de auto laten staan en overstappen op het openbaar vervoer.

Maar wat voor zekerheid hebben we dat de MRDH iets met de zorgen en de verzoeken uit de zienswijze zal doen? Het is namelijk slechts een zienswijze.

Zo wordt er in de zienswijze terecht kritiek geuit op de mogelijkheid om in woonwijken busritten met minder dan 8 reizigers te vervangen door vraagafhankelijk vervoer. Als dit zou gebeuren dan heeft dit grote gevolgen voor de toegankelijkheid van het OV, waar vooral kwetsbare groepen de dupe van zullen worden. Mijn vraag is, wat kan de wethouder doen, naast het indienen van deze zienswijze, om te voorkomen dat dit de realiteit wordt?

Daarnaast, Voorzitter, wil de Partij voor de Dieren het hebben over de transitie naar het zero-emissievervoer die in de zienswijze ook aan bod komt.

We moeten zo snel mogelijk toe naar een klimaatneutrale stad. De tijd begint te dringen en we kunnen niet aan blijven modderen. Mijn fractie vindt het een goede zaak dat in het Programma van Eisen de ambitie wordt geuit om het wagenpark zo spoedig mogelijk geheel uit zero-emissie voertuigen te laten bestaan. Echter, waarom blijft het nog mogelijk om tot 2025 bussen te kopen die op fossiele brandstoffen rijden? Waarom pleiten we er als gemeente niet voor dat bij de ingang van de nieuwe concessie, vanaf 2019, er alleen nog duurzame bussen worden aangeschaft? Nu nog nieuwe fossiele bussen aanschaffen is moeilijk te verantwoorden.

Als laatste voorzitter, De HTM heeft nu ruim 100 aardgasbussen. De gemeente Den Haag stelt voor dat deze bussen in de nieuwe concessie overgaan van aardgas op groengas. Kan de wethouder uitleggen wat er duurzaam is aan het zogenaamde groengas? Wat is de bron van dit gas? Vaak worden gft-afval, plantaardige gewassen en mest genoemd onterecht genoemd als duurzame bronnen. Biomassaverbranding is in strijd met maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen terugdringen, zoals hergebruik van grondstoffen, het composteren van GFT en het terugdringen van de bio-industrie. De klimaatwinst is minimaal.

Ik zou ervoor zorgen dat het ook wat beeldender wordt. Want je zegt nu om ervoor te zorgen dat meer mensen in de toekomst gebruik maken van OV.

Meer partijen zeggen dat maar we kunnen ons juist ook weer onderscheiden als we de mensen meenemen die kwestbaar zijn. Want is het voor ouderen en mensen met een beperking nog gebruik kunnen maken van het ov na deze veranderingen? Deze veranderingen zullen enorme impact hebben op deze kwetsbare groepen. Hoe gaat de gemeente dat voorkomen dat zij straks tussen wal en schip belanden?

Het punt want je wil maken komt niet helemaal overeen met het voorgaande. Ook is mij niet helemaal duidelijk welk punt je met deze vraag wilt maken

Ik zou denk meer vragen wat de gemeente gaat doen als blijkt dat als het OV niveau naar beneden gaat en MRDH niets doet met de zienswijze van de gemeente? En dan de vraag of de wethouder he took zorgelijke ontwikkeling vindt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer