Debat met wethouder over circussen met wilde dieren in Den Haag


4 september 2014

De Partij voor de Dieren heeft vandaag in de commissie een twee-minuten-debat gevoerd met wethouder Revis over het weren van circussen met wilde dieren uit de stad. Het debat was aangevraagd door de PvdD naar aanleiding van de oproep die de wethouder begin september samen met 23 andere wethouders deed aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. De wethouders riepen haast te maken met het landelijk verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, dat in het regeerakkoord staat. De Partij voor de Dieren vindt dat de wethouder aan zijn oproep ook zelf gevolg moet geven door zelf circussen zonder (wilde) dieren uit te nodigen in Den Haag totdat het landelijke verbod van kracht is. Dit is in lijn met het voorkeursbeleid dat in 2012 al werd ingevoerd. Het antwoord van de wethouder is teleurstellend: Den Haag doet niets om te ontmoedigen dat circussen met wilde dieren optreden in de stad, totdat het landelijke verbod is ingevoerd.

De gemeente Den Haag voert sinds 2012 officieel een voorkeursbeleid voor circussen. Een voorkeursbeleid houdt in dat de gemeente circussen zonder wilde dieren aanschrijft en uitnodigt om naar de stad te komen. Afgelopen juni was circus Renz International met verschillende wilde dieren nog te gast in Den Haag. Reden voor de Partij voor de Dieren om schriftelijke vragen te stellen over het functioneren van het gemeentelijke voorkeursbeleid. Helaas waren de antwoorden teleurstellend. In de afgelopen twee jaar slechts éénmalig een uitnodiging verstuurd naar acht circussen.

De wethouder 'dierenwelzijn' heeft samen met zijn collega's in een brief uitdrukkelijk circussen met wilde dieren in circussen afgewezen. De Partij voor de Dieren ziet dit ook als een ondersteuning van een actief voorkeursbeleid. In het debat De Partij voor de Dieren wil dat de wethouder in ieder geval totdat het verbod er komt ook echt een actief voorkeursbeleid voert.

Christine Teunissen, raadslid Partij voor de Dieren Den Haag: “Het aandringen van 24 wethouders geeft hopelijk de doorslag voor de staatssecretaris om snel met het verbod op wilde dieren in circussen te komen. De wethouder dierenwelzijn geeft met zijn ondertekening ook een krachtig signaal richting de stad: vermaak ten koste van dieren wordt in Den Haag niet langer geaccepteerd. Dit schept verwachtingen voor de toekomst in het voordeel van dierenwelzijn."

Bekijk hier onze eerdere schriftelijke vragen over het beleid ten aanzien van circussen met wilde dieren.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt college om preventieve aanpak 'meeuwenoverlast'

De gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren Den Haag heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de aanpak van ...

Lees verder

PvdD in actie voor klimaat

Partij voor de Dieren Den Haag nam zondag 21 september deel aan de People’s Climate March, de wereldwijde mars die werd georg...

Lees verder