Initi­a­tief­voorstel Partij voor de Dieren Handel zonder dieren


6 april 2023

Voorzitter,

Dieren zijn levende wezens; geen hebbedingen. Shows met uilen, papegaaien zonder water in de brandende zon, mobiele kinderboerderijen of levende kerststallen zijn onwenselijk. De gemeente kan deze activiteiten echter niet verbieden, maar wel vergunningsplichtig maken.

Voorzitter, dit hebben we al gedaan door zowel straatartiesten als evenementen vergunningsplichtig te maken als dieren worden gebruikt. Ditzelfde willen we doen voor straathandel. Het onderscheid tussen de drie activiteiten is namelijk moeilijk voor handhavers te maken en zo ontstaat een uniform systeem; bij het gebruik van dieren heb je sowieso een vergunning nodig.

Voorzitter, in het preadvies dat 7 maanden op zich heeft laten wachten wordt in twee inhoudelijke zinnen gezegd dat ons voorstel juridisch niet kan, omdat niet gereguleerd kan worden op basis van dierenwelzijn. Dit klopt niet. Er kunnen regels worden gesteld om als dieren worden gebruikt een vergunning verplicht te stellen. Dit staat al sinds 2019 in de APV van Amsterdam en dit staat ook in de Haagse APV. Voor straathandel willen we dit alleen ook invoeren omdat juist hier bijvoorbeeld een papegaaienkar onder valt.

Voorzitter, we zeggen daarbij niet dat we als gemeente bij vergunningsverlening op dierenwelzijn moet toetsen, want dit kan niet. Een vergunning creëert echter wel een drempel en zorgt ervoor dat beter toezicht op het gebruik van dieren kan plaatsvinden.

Verder is het ook heel logisch om het gebruik van dieren niet te scharen onder het zogenaamde venten, want juist vanwege het hebben van dieren zal langer worden stilgestaan. Iets dat volgens de verordening straathandel meestal vergunningsplichtig is. Zo is een ijskar, bijvoorbeeld die van Moes, nu vergunningsplichtig; waarom is dan niet een kar met papegaaien dat?

Voorzitter, waar een wil is is een weg. Het is evident dat ons voorstel juridisch kan. Dit heeft het college zowel in ons eerdere preadvies als toen we om ambtelijke ondersteuning vroegen bevestigd. Laten we daarom snel instemmen met dit voorstel wat Den Haag diervriendelijker maakt.