Bijdrage Actieplan Kust 2023 en Evaluatie Programma Toekomst Sche­ve­ningen badplaats 2022


5 april 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren richt zich in deze inbreng op het actieplan Kust 2023. Voorzitter, bij kust hoort het strand en in de optiek van de Partij voor de Dieren is dat verbonden met ongerepte natuur, wijdsheid, zoute lucht en alle strand- en zee dieren, en in het bijzonder de driesteenstrandloper. De natuur, de dieren zouden ook verankerd moeten zijn in deze nota kust 2023. Er wordt niets gezegd over de natura 2000 omgeving.

Afgelopen zomer genoten de meeste bezoekers en bewoners als vanouds van een prachtige zomer aan zee. Dit is te danken aan de structurele inzet op het gebied van veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid. Het komende jaar zetten we dat voort en kijken we ook naar waar de kansen liggen voor de badplaatsen.vWelke kansen worden bedoeld voor de badplaatsen?

In het actieplan staat ook dat de verwachting is dat bezoekers vanaf 2024 weer volop gebruik kunnen maken van de vernieuwde badplaats Kijkduin. Daarom wordt Actieplan Scheveningen vanaf 2023 verbreed naar Actieplan Kust. Dit om de huidige problematiek en mogelijke toekomstige overlastvormen die ook spelen op Scheveningen, in de hele kuststrook vroegtijdig aan te pakken. Is het plan om de problematiek 1 op 1 te kopiëren? Waarom niet het doel stellen om dit te voorkomen voor Kijkduin? Welke lessen leren we vanuit Scheveningen?

Ook worden ervaringen met andere kustgemeentes uitgewisseld, worden hier ook ervaringen gewisseld over schone strand en dit zeg ik specifiek ook over bijvoorbeeld de aanpak van sigarettenpeuken, maar in het kader van veiligheid ook bijvoorbeeld over de plaatsing van zonnebrand palen met betrekking op de peiler veiligheid en dan specifieker de volksgezondheid!

De Werkgroep Veilig & Leefbaar Scheveningen krijgt een vervolg in 2023. De opzet blijft een combinatie van ondernemers, bewoners, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en vertegenwoordigers van ondernemersverbanden uit het gehele gebied. De werkgroep heeft zo’n 50 leden. Tijdens de bijeenkomsten gaan de betrokken bestuurders in gesprek met de werkgroep over diverse thema’s. Maar waarom zitten er geen natuurorganisaties in?

Ook vragen wij bewoners welke vorm en frequentie van participatie hun voorkeur heeft. Op basis hiervan stellen wij het participatietraject voor 2024 op. Deze wordt mogelijk ondergebracht bij de in maart 2023 opgerichte Stichting Marketing Kijkduin. De stichting bestaat uit ondernemers, strandtentexploitanten en bewoners van Kijkduin. Waarom dit beleggen bij een stichting die ook bestaat uit ondernemers en strandtentexploitanten?

Om de communicatie richting deze bezoekers te verbeteren wordt, zoals eerder benoemd, in 2023 onderzoek gedaan naar reizigersstromen van en naar de kust, en naar mogelijkheden om reizigers in hun reisgedrag en vervoer, middelkeuze te beïnvloeden (customer journey). Is dit dan niet eerder gedaan? Waarom dan al die budgetten vanuit economie voor stimulans meer toeristen uit bepaalde landen?

Het opgaveteam neemt ook een regiefunctie/coördinatiefunctie op thematische campagnes van de gemeente en partners in de kuststrook. Zo worden campagnes zowel inhoudelijk als qua timing nog beter afgestemd. Hiervoor wordt ook nadrukkelijk de samenhang met evenementen gezocht zoals The Ocean Race, het Vuurwerkfestival en het WK Zeilen. Hoe wordt omgegaan met afval?

Interessant voor jou

Bijdrage Status beschermde stadsgezichten

Lees verder

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren Handel zonder dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer