Bijdrage Hand­having op houtrook


6 april 2023

Voorzitter,

Houtstook is een van de grootste fijnstofveroorzakers van Nederland. Dit fijnstof gaat diep in je longen en vergroot de kans op allerlei ziekten. We zien echter dat maar beperkt wordt gehandhaafd bij overlast. Er is de afgelopen jaren zelfs nooit handhavend opgetreden. De gemeente wijst daarbij naar een toetsingskader dat ontbreekt. Wat doet de gemeente om hier verandering in te brengen? Lobbyt de gemeente voor meer mogelijkheden en een beter toetsingskader om op te treden bij overlast door houtstook? Ziet het college mogelijkheden om via de Omgevingswet hier beter tegen op te treden?

Het college geeft verder aan dat er alleen handhavend opgetreden kan worden wanneer er evident sprake is van hinder. Kan het college aangeven hoe zij controleren/vaststellen dat er sprake is van hinder? Daarnaast stelt het college dat “een gemeente onder de huidige wetgeving geen ruimte heeft” om aanvullende regels vast te stellen voor handhaving. De Raad van State geeft in de uitspraak echter aan dat het Bouwbesluit wel ruimte biedt aan het college om tot een oordeel te komen. Graag een reactie van de wethouder hierop.