Schrif­te­lijke vragen gebruik van roof­vogels en uilen bij (klein­schalige) evene­menten


Indiendatum: mei 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei vond het Bezuidenhoutfestival ofwel het ‘Treesfeest’ plaats in de Theresiastraat. Op dit tweedaagse evenement stond een stand met roofvogels en uilen, hier konden mensen met één van de dieren op de foto. De vogels kunnen in gevangenschap hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Zo krijgen de vogels nauwelijks de kans om te vliegen en zitten zij voor het grootste deel van de tijd in te kleinen hokken of met een kort touw vast aan een blok. Uilen zijn van nature nachtdieren, maar worden urenlang aan daglicht blootgesteld. Bovendien moeten de dieren vervoerd worden waardoor de vogels aan nog meer stress worden onderworpen. Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de aanwezigheid van een stand op het Treesfeest waarbij voorbijgangers op de foto konden met roofvogels en uilen?1 Graag een toelichting.

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat dit evenement dierenleed met zich meebrengt? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat evenementen die dierenleed met zich meebrengen niet mogen worden gehouden? Zo nee, waarom niet?
Doorgaans is voor kleinschalige evenementen geen vergunning nodig.

3. Moest voor de uilen- en roofvogelfotosessie op het Treesfeest een vergunning worden aangevraagd? Zo ja, waarom is die verleend terwijl er sprake is van vermaak met dieren? Zo nee, waarom niet?

4. Welke mogelijkheden heeft het college om dergelijke kleinschalige evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van dieren te verbieden?

5. Is er tijdens de eventuele vergunningsaanvraag en tijdens het evenement getoetst op dierenwelzijnsaspecten aangaande de roofvogels en uilen? Zo nee, waarom niet?

Andere gemeenten zijn al een stap verder met evenementen met dieren en roofvogelshows. Zo heeft de gemeente Huizen in het coalitieprogramma staan dat zij geen vergunningen afgeven voor evenementen met roofvogels. 2 In de gemeente Bergen voert de gemeente een ontmoedigingsbeleid ten opzichte van evenementen waarbij roofvogelshows worden georganiseerd of tentoongesteld aan de mensenmassa.3

6. Is het college bereid om geen vergunningen meer af te geven voor evenementen met uilen, roofvogels en andere dieren? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om in de APV op te nemen dat een evenementenvergunning wordt geweigerd als dierenwelzijn in het gedrang is? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

1 http://mariahoeve.nu/14-en-15-mei-braderie-bezuidenhout-festival-treesfeest/
2 http://www.huizen.nl/document.php?m=5&fileid=7199&f=655137562f34763f7645d9fa200dd7a0&attachment=0&c=943
3 http://www.kiekenkaike.nl/index.php/168-mogelijk-verbod-roofvogelshows-den-helder-vervolg

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 19 mei 2016

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 19 mei 2016 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


Op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei vond het Bezuidenhoutfestival ofwel het ‘Treesfeest’ plaats in de Theresiastraat. Op dit tweedaagse evenement stond een stand met roofvogels en uilen, hier konden mensen met één van de dieren op de foto. De vogels kunnen in gevangenschap hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Zo krijgen de vogels nauwelijks de kans om te vliegen en zitten zij voor het grootste deel van de tijd in te kleinen hokken of met een kort touw vast aan een blok. Uilen zijn van nature nachtdieren, maar worden urenlang aan daglicht blootgesteld. Bovendien moeten de dieren vervoerd worden waardoor de vogels aan nog meer stress worden onderworpen.

1. Is het college bekend met de aanwezigheid van een stand op het Treesfeest waarbij voorbijgangers op de foto konden met roofvogels en uilen?1 Graag een toelichting.

Ja. Bij de gemeente zijn hierover berichten binnengekomen.

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat dit evenement dierenleed met zich meebrengt? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat evenementen die dierenleed met zich meebrengen niet mogen worden gehouden? Zo nee, waarom niet?

Het is aan de daartoe aangewezen toezichthoudende instanties om te bepalen of er bij een evenement sprake is van dierenleed. Het college deelt de mening dat er geen evenementen mogen worden gehouden die dierenleed met zich meebrengen. Organisatoren van evenementen waar dieren bij zijn betrokken dienen dan ook de Wet Dieren in acht te nemen om het welzijn van de dieren te waarborgen.
Doorgaans is voor kleinschalige evenementen geen vergunning nodig.


3. Moest voor de uilen- en roofvogelfotosessie op het Treesfeest een vergunning worden aangevraagd? Zo ja, waarom is die verleend terwijl er sprake is van vermaak met dieren? Zo nee, waarom niet?

4. Welke mogelijkheden heeft het college om dergelijke kleinschalige evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van dieren te verbieden?

Ad. vraag 3 en 4:
Het welzijn van dieren alsmede het gebruik van dieren voor vermaak is reeds uitputtend geregeld in de Wet Dieren. De gemeente heeft geen bevoegdheid om hierop aanvullende regelgeving te maken. De handhaving van de Wet Dieren is een taak van de rijksoverheid. Wanneer het gebruik van dieren voldoet aan alle wet- en regelgeving heeft de gemeente geen grond om evenementen waarbij dieren worden gebruikt te verbieden.


5. Is er tijdens de eventuele vergunningsaanvraag en tijdens het evenement getoetst op dierenwelzijnsaspecten aangaande de roofvogels en uilen? Zo nee, waarom niet?

De aanwezigheid van roofvogels en uilen maakte geen onderdeel uit van de vergunningprocedure. De gemeente heeft geen wettelijke taak bij toezicht en handhaving op dierenwelzijn. Wanneer misstanden worden geconstateerd, dienen deze bij de toezichthoudende instanties te worden gemeld.

Andere gemeenten zijn al een stap verder met evenementen met dieren en roofvogelshows. Zo heeft de gemeente Huizen in het coalitieprogramma staan dat zij geen vergunningen afgeven voor evenementen met roofvogels.2 In de gemeente Bergen voert de gemeente een ontmoedigingsbeleid ten opzichte van evenementen waarbij roofvogelshows worden georganiseerd of tentoongesteld aan de mensenmassa.3

6. Is het college bereid om geen vergunningen meer af te geven voor evenementen met uilen, roofvogels en andere dieren? Zo nee, waarom niet?

Nee. Zie beantwoording vraag 4.

7. Is het college bereid om in de APV op te nemen dat een evenementenvergunning wordt geweigerd als dierenwelzijn in het gedrang is? Zo
nee, waarom niet?

Nee. Zie beantwoording vraag 4.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen - Meetrapport “Wat ademen wij in?”

Lees verder

Schriftelijke vragen Loslaten van duiven door college

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer