Schrif­te­lijke vragen Loslaten van duiven door college


Indiendatum: 31 mei 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij de onthulling van het elfde muurgedicht van de Stichting ArchipelpoëZie op zaterdag 21 mei zijn vijf witte duiven losgelaten. De wethouder SWDC heeft de onthulling verricht door één van de vijf duiven los te laten. Op de gemeentelijke website is te lezen dat de Gemeente Den Haag het loslaten van sierduiven bij huwelijken afraadt, omdat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van deze dieren. Niet alleen sierduiven ondervinden deze negatieve effecten op het welzijn, ook postduiven ondervinden nadelen. De Haagse Dierenambulance haalt jaarlijks talloze verzwakte post- en sierduiven op uit de stad. Veelal kunnen deze sier- en postduiven, door omstandigheden, de weg naar huis niet meer terug vinden. De duiven verkeren vaak in zo’n slechte fysieke toestand dat de dieren uit hun lijden moeten worden verlost. Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Wist het college op voorhand dat er bij de onthulling van het elfde muurgedicht van de Stichting ArchipelpoëZie duiven zouden worden losgelaten?1

2. Heeft het college de organisatie erop aangesproken dat het loslaten van duiven nadelige gevolgen heeft voor de dieren en dat de gemeente het loslaten van duiven ontraadt? Zo ja, wat was de reactie van de organisatie? Zo nee, waarom niet en is het college bereid om de organisatie erop aan te spreken?

3. Waarom heeft het college het loslaten van de duiven niet geweigerd? Graag een toelichting.

4. Het college heeft een voorbeeldfunctie richting de inwoners van Den Haag. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het loslaten van deze duif tegen het advies van de gemeente in gaat, om geen (sier)duiven los te laten? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om op de gemeentelijke website de zin aan te passen naar “De gemeente Den Haag raadt het loslaten van duiven bij huwelijken en evenementen af, omdat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van deze dieren”? Zo nee, waarom niet? 2

6. Is het college bereid om het beleid aan te passen en een verbod in te stellen op het loslaten van duiven bij huwelijken en andere evenementen om dit vermaak met dieren in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

1 https://www.facebook.com/archipelpoezie/photos/?tab=album&album_id=1192986254059499
2 http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/burgerzaken/to/Trouwlocaties-in-Den-Haag.htm

Indiendatum: 31 mei 2016
Antwoorddatum: 30 jun. 2016

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 31 mei 2016 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Bij de onthulling van het elfde muurgedicht van de Stichting ArchipelpoëZie op zaterdag 21 mei zijn vijf witte duiven losgelaten. De wethouder SWDC heeft de onthulling verricht door één van de vijf duiven los te laten. Op de gemeentelijke website is te lezen dat de Gemeente Den Haag het loslaten van sierduiven bij huwelijken afraadt, omdat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van deze dieren. Niet alleen sierduiven ondervinden deze negatieve effecten op het welzijn, ook postduiven ondervinden nadelen. De Haagse Dierenambulance haalt jaarlijks talloze verzwakte post- en sierduiven op uit de stad. Veelal kunnen deze sier- en postduiven, door omstandigheden, de weg naar huis niet meer terug vinden. De duiven verkeren vaak in zo’n slechte fysieke toestand dat de dieren uit hun lijden moeten worden verlost. Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Wist het college op voorhand dat er bij de onthulling van het elfde muurgedicht van de Stichting ArchipelpoëZie duiven zouden worden losgelaten?1

Ja.

2. Heeft het college de organisatie erop aangesproken dat het loslaten van duiven nadelige gevolgen heeft voor de dieren en dat de gemeente het loslaten van duiven ontraadt? Zo ja, wat was de reactie van de organisatie? Zo nee, waarom niet en is het college bereid om de organisatie
erop aan te spreken?

Nee. De gemeente ontraadt het loslaten van sierduiven bij huwelijken. Bij dit evenement was er sprake van vijf goed getrainde postduiven die zijn losgelaten bij wijze van onthulling van een muurgedicht. De organisatie die deze postduiven levert, is gevestigd in Den Haag en de duiven worden alleen in bijzijn van hun vaste begeleider losgelaten. De vijf duiven zijn na een korte vlucht weer gezond en wel in hun onderkomen teruggekeerd. Het college ziet dan ook geen aanleiding deze organisatie aan te spreken op mogelijke nadelige gevolgen van het loslaten van duiven.

3. Waarom heeft het college het loslaten van de duiven niet geweigerd? Graag een toelichting.

Zie beantwoording vraag 2.

4. Het college heeft een voorbeeldfunctie richting de inwoners van Den Haag. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het loslaten van deze duif tegen het advies van de gemeente in gaat, om geen (sier)duiven los te laten? Zo nee, waarom niet?

Zie beantwoording vraag 2.

5. Is het college bereid om op de gemeentelijke website de zin aan te passen naar “De gemeente Den Haag raadt het loslaten van duiven bij huwelijken en evenementen af, omdat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van deze dieren”? Zo nee, waarom niet?2

Het college is bereid deze zin aan te passen, daar waar het sierduiven betreft.

6. Is het college bereid om het beleid aan te passen en een verbod in te stellen op het loslaten van duiven bij huwelijken en andere evenementen om dit vermaak met dieren in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het welzijn van dieren is al uitputtend gereguleerd in de Wet Dieren. Het loslaten van duiven is niet strijdig met deze wet. Zie ook de beantwoording van de schriftelijke vragen “Gebruik roofvogels en uilen bij (kleinschalige) evenementen”(RIS 294211).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gebruik van roofvogels en uilen bij (kleinschalige) evenementen

Lees verder

Schriftelijke vragen inchecken tram 2, 11 en 17

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer