Schrif­te­lijke vragen inchecken tram 2, 11 en 17


Indiendatum: jun. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De nieuwe rood-grijze trams die rijden op tramlijn 2, 11 en 17 hebben een nieuw type OV-chipkaartapparaat om mee in en uit te checken, anders dan die gebruikt worden in bijvoorbeeld Randstadrail 3 of tram 16. Van verschillende bewoners heeft de Partij voor de Dieren klachten ontvangen over het feit dat ze problemen hebben ervaren met het gebruik van deze nieuwe apparaten. De OV-chipkaartapparaten reageren veel langzamer, waardoor het in of uitchecken vaak mislukt als men de kaart slechts kort voor het apparaat houdt, zoals men gewend is bij de andere trams. Doordat de geluiden van inchecken, uitchecken en het geluid bij foutief in- of uitchecken op elkaar lijken, kan dit ervoor zorgen dat tramreizigers eerder per ongeluk ‘zwartreizen’ of niet uitchecken. Daarnaast zou dit specifiek voor blinden en slechtzienden problemen kunnen veroorzaken.

Met inachtneming van artikel 30 van het reglement van orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Kan het college toelichten waarom er in de nieuwe trams voor andere OV-chipkaartapparaten is gekozen? Kan het college het verschil in gebruikerservaring tussen de verschillende OV-chipkaartlezers beschrijven?

2. Zijn er bij het college klachten bekend over de nieuwe OV-chipkaartapparaten? Wordt daarnaast vaker foutief ingecheckt of relatief gezien vaker een boete voor ‘zwart rijden’ uitgeschreven?

3. HTM heeft eind vorig jaar aangegeven dat zij klachten ontving over het nieuwe inchecken bij tram 2 en dat deze problemen zouden worden aangepakt.1 Echter, de nieuwe incheckapparaten blijken nog steeds frustraties te veroorzaken. Is het college bereid om met de HTM in gesprek te gaan over de genomen maatregelen en haar te vragen of zij nog steeds hier veelvuldig klachten over ontvangt?

4. Is het college bereid te onderzoeken hoe eventuele problemen met de nieuwe apparaten en verslechteringen in vergelijking met de oude modellen, verholpen kunnen worden? Zo ja, wordt bij deze gesprekken ook meegenomen of er iets aan de apparaten gedaan kan worden zodat de verschillende geluiden makkelijker te onderscheiden zijn?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

1 http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4215655/2015/12/29/Nieuwe-OV-chipkaartlezers-in-Avenio-trams.dhtml

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 6 jul. 2016

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 7 juni 2016 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De nieuwe rood-grijze trams die rijden op tramlijn 2, 11 en 17 hebben een nieuw type OV-chipkaartapparaat om mee in en uit te checken, anders dan die gebruikt worden in bijvoorbeeld Randstadrail 3 of tram 16. Van verschillende bewoners heeft de Partij voor de Dieren klachten ontvangen over het feit dat ze problemen hebben ervaren met het gebruik van deze nieuwe apparaten. De OV-chipkaartapparaten reageren veel langzamer, waardoor het in of uitchecken vaak mislukt als men de kaart slechts kort voor het apparaat houdt, zoals men gewend is bij de andere trams. Doordat de geluiden van inchecken, uitchecken en het geluid bij foutief in- of uitchecken op elkaar lijken, kan dit ervoor zorgen dat tramreizigers eerder per ongeluk ‘zwartreizen’ of niet uitchecken. Daarnaast zou dit specifiek voor blinden en slechtzienden problemen kunnen veroorzaken.

Met inachtneming van artikel 30 van het reglement van orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Kan het college toelichten waarom er in de nieuwe trams voor andere OV-chipkaartapparaten is gekozen? Kan het college het verschil in gebruikerservaring tussen de verschillende OV-chipkaartlezers beschrijven?

In de nieuwe stadstram van HTM is een ander type OV-chipkaartlezer geplaatst welke als eerste in Nederland geschikt is voor bijvoorbeeld het betalen met een bankpas. Met name bij de start van de nieuwe tram op lijn 2 ontving HTM signalen over de moeite die sommige reizigers hebben met de nieuwe OV-chipkaartlezers in vergelijking met die in de andere trams. Sommige reizigers geven aan dat het apparaat traag werkt, anders werkt dan men gewend is, dat het geluid (piepje) anders is en dat de plek waar de OV-chipkaart gehouden moet worden minder opvalt. Er worden ook complimenten gegeven voor het grotere informatiescherm, dat men beter leesbaar vindt.

2. Zijn er bij het college klachten bekend over de nieuwe OV-chipkaartapparaten? Wordt daarnaast vaker foutief ingecheckt of relatief gezien vaker een boete voor ‘zwart rijden’ uitgeschreven?

HTM geeft aan tot nu toe ongeveer 100 reacties te hebben ontvangen over het verkeerd in- en uitchecken in trams, maar dat zijn ook reacties van reizigers met RandstadRail en de GTL tram. HTM doet regelmatig onderzoek naar de reizigerservaringen in de nieuwe stadstram en reizigers geven de OV-chipkaart apparatuur het cijfer 6,8. Er wordt niet vaker een boete uitgeschreven voor 'zwart rijden' dan in de RandstadRail of GTL-trams.

3. HTM heeft eind vorig jaar aangegeven dat zij klachten ontving over het nieuwe inchecken bij tram 2 en dat deze problemen zouden worden aangepakt.1 Echter, de nieuwe incheckapparaten blijken nog steeds frustraties te veroorzaken. Is het college bereid om met de HTM in gesprek te gaan over de genomen maatregelen en haar te vragen of zij nog steeds hier veelvuldig klachten over ontvangt?

Het college heeft zich reeds over dit onderwerp met de HTM in verbinding gesteld. In december 2015 is zowel het geluid als de tekstgrootte op de kaartlezers aangepast. Bij de nieuwe OV-chipkaartlezers is bij een juiste in- of uitcheck een groene vink in het beeldscherm te zien en een rood kruis bij een fout. Het in- en uitchecken met de nieuwe apparaten duurt echter een seconde langer dan bij de bestaande OV-chipkaartlezers. Reizigers moeten hun OV-chipkaart dichter bij het apparaat houden vanwege de nieuwste beveiligingssoftware die in de chiplezers aanwezig is. Deze is nodig om dit najaar een proef te kunnen doen met het betalen met een bankpas. Dat vergt extra eisen aan de betrouwbaarheid van de apparatuur.

4. Is het college bereid te onderzoeken hoe eventuele problemen met de nieuwe apparaten en verslechteringen in vergelijking met de oude modellen, verholpen kunnen worden? Zo ja, wordt bij deze gesprekken ook meegenomen of er iets aan de apparaten gedaan kan worden zodat de verschillende geluiden makkelijker te onderscheiden zijn?

Zie ook het antwoord op vraag 3. HTM heeft toegezegd de reizigerservaringen met de nieuwe stadstram te zullen onderzoeken en daar waar dat nodig en mogelijk is verbeteringen aan te zullen brengen. Zowel het geluid als de tekstgrootte op de OV-chipkaartlezers zijn zoals gezegd al aangepast. Het soort geluid en de piepjes voldoen aan een landelijke standaard: 1x piep betekent dat de incheck goed is gegaan, 2x piep betekent dat de uitcheck goed is gegaan, 3x piep betekent dat er iets fout is gegaan bij de in- of de uitcheck.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

1 http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4215655/2015/12/29/Nieuwe-OV-chipkaartlezers-in-Avenio-trams.dhtml

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Loslaten van duiven door college

Lees verder

Schriftelijke vragen Terras op het Prins Hendrikplein in Zeeheldenkwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer