Bijdrage Evene­menten met dieren


Raad

1 juli 2021

Voorzitter,

Het gebruik van dieren voor vermaak is al lang niet meer van deze tijd. En toch zien we hier in Den Haag nog altijd uilen op braderieën die op een stok gebonden zijn of papegaaien zonder water in de brandende zon. Dit zouden we als stad van vrede en recht toch niet moeten willen?

Helaas kunnen we nu deze activiteiten niet verbieden, vandaar dat een onderdeel van ons voorstel een oproep richting de minister is om dit op te pakken. Tot die tijd kunnen we als Den Haag dit gebruik wel ontmoedigen.

Met het voorstel van de Partij voor de Dieren van september 2019 doen we dit met het instellen van een vergunningsplicht. Niet alleen ontmoedigd dit dus het gebruik; het zorgt ervoor dat mensen bewuster worden gemaakt van de schadelijke gevolgen van het gebruik van dieren en dat er inspectie op dierenwelzijn kan plaatsvinden.

Ten opzichte van de commissiebehandeling hebben we het voorstel over evenementen en straatartiesten gehandhaafd maar wat betreft straathandel hebben we het college een concrete opdracht gegeven om de voor- en nadelen van de aanpassing in kaart te brengen. En we hebben het college ook een bredere opdracht gegeven om te onderzoeken of andere regels moeten worden gesteld.

Wij hopen dat met deze aanpassingen dit voorstel met brede steun kan worden aangenomen. Op deze manier dragen we bij aan een diervriendelijker Den Haag.