Bijdrage Gebruik van dieren bij acti­vi­teiten


16 maart 2023

Voorzitter,

Rechtvaardigheid is een kernwaarde van onze rechtsstaat. Die rechtvaardigheid staat voor de dieren die gehuisvest zijn bij Bert Animals Verhuur onder zware druk. Want hoewel de rechter in 2019 uitsprak dat Bert’s Animal Verhuur niet langer meer dieren mocht verhuren, ging het verhuur gewoon stelselmatig door.

Dit bedrijf heeft ook in onze stad meerdere dieren verhuurd aan meerdere organisaties, zoals bij scholen en verzorgingshuizen. Dit blijkt uit een WOO-verzoek dat door een dierenorganisatie is gedaan.

Daarom een viertal vragen aan de wethouder:

  • Kan de wethouder aangeven wat het doet als door de rechter een uitspraak wordt gedaan dat een bedrijf geen dieren meer mag verhuren en het dan toch in onze gemeente grenzen doet wat daarbij het beleid is?

  • Kan de wethouder toezeggen dat zodra de gemeente iets organiseert niet met dit bedrijf, dat een lak heeft aan landelijke wetgeving en stelselmatig dieren mishandeld, in zee te gaan?

  • Kan de wethouder toezeggen alle organisaties die evenementen/activiteiten organiseren te informeren over de praktijken van dit bedrijf en het niet langer inzetten van dit bedrijf op Haags grondgebied?

  • Of het college bereidt is zich richting de minister uit te spreken middels een brief dat dit bedrijf na 25 jaar moet stoppen met deze ernstige dierenverwaarlozing, mishandeling en uitbuiting.