Bijdrage Strategie voor meer bos en bomen in Zuid-Holland


16 maart 2023

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor zijn brief. Mijn fractie was al een tijdje op de hoogte van de strategie van Zuid-Holland en waren benieuwd naar de reactie van het college hier op. Helaas, precies wat mijn fractie mooi vindt aan de strategie van de provincie, is wat we missen in de doorvertaling van de wethouder. De ruimtelijke strategie voor meer bos en bomen in Zuid-Holland, is een uitgebreide en veelzijdige strategie, die op zoek gaat naar mogelijkheden. Het is dan ook jammer dat we in de brief van de wethouder vooral lezen wat er niet kan. Zonde, omdat de wethouder dit nu juist zou kunnen aangrijpen om zijn eigen doelen op gebied van vergroening te kunnen behalen. De brief is alleen een reactie op 1 van de 4 aanbevelingen uit de strategie. Zou de wethouder ook per brief in willen gaan op de andere drie, namelijk: Verbinden van opgaven, actieve lobby en de omvorming van bestaande regelingen en beleid?

En doet onze gemeente iets met Plan Boom? Een ander initiatief dat genoemd wordt in de brief van de provincie.

Voorzitter, verder gaat deze strategie over bossen en bomen.

Qua bos, zegt de wethouder dat er geen ruimte voor is in Den Haag. De Partij voor de Dieren betwijfelt dit. De wethouder heeft ook de inspreker van de AVN gehoord over de mogelijkheden in de Vlietzone, kan de wethouder hier op reageren? Ook is er maar 250 m2 nodig om een tiny forest aan te leggen, daar is echt ruimte voor beschikbaar als je een beetje rondkijkt. Is de gemeente al in gesprek geweest met de bosmakelaar? En wat doen we met de kaartjes met inventarisaties van kansrijke projecten in Den Haag, zoals de Vlietzone en het Uilenbos?

Qua bomen lezen we in de brief van de wethouder alleen dat we inzetten op het verbeteren en uitbreiden van de boomstructuren in de stad. Aan de andere kant horen we daar daar maar beperkt budget voor is. Mijn fractie denkt dat de wethouder dit stuk nu juist kan aangrijpen om aanspraak te maken op allemaal extra potjes geld om te investeren in onze bomen. Niet alleen de kwantiteit, maar juist ook de kwaliteit, zoals groeiplaatsenverbetering. Gezonde en grote bomen nemen veel meer stikstof en CO2 op. Den Haag zit op slot vanwege stikstof en er is geld om dat op te lossen. Pak deze bijdrage met beide handen aan, zou ik dan denken. Hoe kijkt de wethouder daar naar? En wat doet de wethouder met het voorstel om met het Rijk afspraken te maken over bosuitbreiding in de drukke Randstad en hier financiële middelen en overheidsgronden voor vrij te maken?

Voorzitter, deze wethouder zegt altijd dat hij een optimist is, en het glas halfvol. Zou hij dit willen bezegelen met een nieuwe brief met daarin een focus op wat wél kan, in plaats van wat niet kan?

Tot slot is mijn fractie benieuwd naar de stand van zaken rondom de aangekondigde bomenkap in Nieuw Vredenoord, ook nu de provincie heeft laten weten dit niet goed te willen keuren.