Bijdrage Schrif­te­lijke vragen inzake stel paal en perk aan plaag­die­re­n­overlast met voeder­verbod


16 maart 2023

Voorzitter,

Gezien de geringe spreektijd sluiten wij ons aan bij het pleidooi van de CU/SGP over het invoeren van een voederverbod in de gehele stad. De Partij voor de Dieren trekt op dit onderwerp al langer gezamenlijk op met de CU/SGP.

Voorzitter, onze fractie heeft het al vaker en gezegd en herhaalt het nog maar eens een keer extra: brood is niet goed voor de dieren en het water. Gezien mijn achtergrond neemt een populatie niet af zolang we de dieren van een lopend buffet blijven voorzien.

Dit college wil alleen maar inzetten op het wegvangen van dieren, vallen plaatsen etc. Maar dit college zou in moeten zetten op bron aanpak. Daarom steunen wij het verzoek voor het opnemen van een algeheel voederverbod. Nu zijn slechts enkele wijken aangewezen waar dit verbod geldt, maar voorzitter wie weet nou waar je wel en niet mag voeren? En is de wethouder niet bang voor waterbed effect?

Het is dweilen met de kraan open, het is niet een broodje nee soms zelfs tassen vol brood en andere etenswaren. Waarom zou de wethouder het wel blijven toestaan om de dieren te blijven over voeren met schadelijke voedingsstoffen voor het dier en met vergrote kans op de achteruitgang van de waterkwaliteit?