Bijdrage Door­braakplan 2e tranche


16 maart 2023

Voorzitter,

Ik heb als aanvullende vraag; wat is Urban mix? Rond Bellevue hadden we het Urban living concept; dat sloeg al nergens op. Maar wat is het idee achter deze term? Is dat slechts een fancy naam om te zeggen dat er jongeren komen wonen waarvan sommige zorgdoelgroep zijn? Is dit al eerder gedaan en wat is de gedachte hierachter? Hoe is de begeleiding binnen Urban mix geregeld? Wordt de raad hierover ge√Įnformeerd en zo ja wanneer?