Adviesraad Dieren­welzijn


Er komt een adviesraad dierenwelzijn met onafhankelijke experts uit het Haagse dierenwelzijnsveld. Deze adviesraad adviseert het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd over de uit te voeren wettelijke taken, gemeentelijk beleid en bij ontwikkelingen in de openbare ruimte waarbij het leefgebied van alle dieren wordt beïnvloed. Hierdoor wordt het dierenwelzijnsbeleid gemonitord en kunnen deze experts worden betrokken bij ontwikkelingen die betrekking hebben op dierenwelzijn. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen naast ecologische verbindingszones of gebouwen waar dieren nestelen.

Het standpunt Adviesraad Dierenwelzijn is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer