Schrif­te­lijke vragen - De stad aan dubbelglas


Indiendatum: feb. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeente Amsterdam gaat huurders binnenkort informeren over hun recht om isolatiemaatregelen te eisen van hun verhuurder. Een uitspraak van de rechter vorig jaar heeft namelijk gesteld dat huurders bij verhuurders isolatiemaatregelen moeten kunnen claimen. Dubbelglas is daarbij een van de belangrijkste maatregelen. De uitspraak van de rechter heeft tot gevolg dat verhuurders moeten meewerken aan de isolatiewensen van huurders. Het isoleren van huizen met bijvoorbeeld dubbelglas heeft een positieve invloed op het terugdringen van CO2-uitstoot.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1.Is het college bekend met het bericht in het Parool van 2 februari “Huurders moeten dubbelglas eisen van huisbaas”?[1]

2.Hoeveel (huur)huizen in Den Haag hebben geheel of gedeeltelijk enkelglas?

3.Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat gezien de opgave in 2040 klimaatneutraal te zijn, het isoleren van huizen prioriteit heeft?

4.Over welke middelen beschikt het college om Haagse huurders te informeren over hun recht isolatiemaatregelen, zoals dubbelglas, te eisen van de verhuurder? Is het college bereid deze middelen in te zetten om huurders te bereiken? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid in gesprek te gaan met (particuliere) verhuurders, om hen aan te moedigen isolatiemaatregelen, zoals dubbelglas, te treffen in de woningen die zij verhuren? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

[1] www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4237077/2016/02/02/Gemeente-zet-in-op-dubbelglas-in-Amsterdamse-woningen.dhtml

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 4 feb. 2016

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 5 februari 2016 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De gemeente Amsterdam gaat huurders binnenkort informeren over hun recht om isolatie-maatregelen te eisen van hun verhuurder. Een uitspraak van de rechter vorig jaar heeft namelijk gesteld dat huurders bij verhuurders isolatiemaatregelen moeten kunnen claimen. Dubbelglas is daarbij een van de belangrijkste maatregelen. De uitspraak van de rechter heeft tot gevolg dat verhuurders moeten meewerken aan de isolatiewensen van huurders. Het isoleren van huizen met bijvoorbeeld dubbelglas heeft een positieve invloed op het terugdringen van CO2-uitstoot.
Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het bericht in het Parool van 2 februari “Huurders moeten dubbelglas eisen van huisbaas1”?

Ja.

2. Hoeveel (huur)huizen in Den Haag hebben geheel of gedeeltelijk enkelglas?

In 2009 had, van de particuliere woningen voor 1985, 25% geheel en 38% nog gedeeltelijk enkelglas. De gemeente heeft geen informatie over de aanwezigheid van enkelglas bij (sociale) huurwoningen.

Rond 1985 begon men in de nieuwbouw steeds vaker het gebruik van dubbelglas toe te passen. Het aantal particuliere woningen met enkelglas na dit bouwjaar is hierom naar verwachting gering.

3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat gezien de opgave in 2040 klimaatneutraal te zijn, het isoleren van huizen prioriteit heeft?

Ja.

4. Over welke middelen beschikt het college om Haagse huurders te informeren over hun recht isolatiemaatregelen, zoals dubbelglas, te eisen van de verhuurder? Is het college bereid deze middelen in te zetten om huurders te bereiken? Zo nee, waarom niet?

Op basis van Artikel 7:243 uit het Burgerlijk Wetboek kan een rechter op verzoek van de huurder bepalen dat de verhuurder verplicht is bepaalde isolatiemaatregelen op eigen kosten aan te brengen, mits de huurder zich bereid heeft verklaard tot het betalen van een huurverhoging die in redelijke verhouding staat tot deze kosten. De rechter zal in zijn of haar besluit altijd kijken naar de specifieke situatie. In het algemeen kan niet worden gesteld dat een rechtszaak altijd positief zal uitvallen voor de huurder. Ervaring leert verder dat een stap naar de rechter voor veel huurders een grote drempel is en hierom niet snel wordt genomen.
Het college is bereid om huurders in gesprekken over het nemen van energiebesparende maatrelen te wijzen op hun rechten. Op deze manier is het mogelijk in te gaan op de specifieke situatie van de huurder. Dit zal onder andere geburen via het huurteam en het programma werken aan duurzaam woningonderhoud.


5. Is het college bereid in gesprek te gaan met (particuliere) verhuurders, om hen aan te moedigen isolatiemaatregelen, zoals dubbelglas, te treffen in de woningen die zij verhuren? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn in contact met de particuliere verhuurders. Via nieuwsbrieven worden zij op de hoogte gehouden van activiteiten van het programma Werken aan Duurzaam Woningonderhoud en uitgenodigd hier een bijdrage aan te leveren.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
K. de Snoo J.J. van Aartsen


1 www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4237077/2016/02/02/Gemeente-zet-in-op-dubbelglas-in-Amsterdamse-woningen.dhtml

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer