Schrif­te­lijke vragen - Gratis ontwerp van gemeente Den Haag voor groene tuin


Indiendatum: feb. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Den Haag staat voor een grote vergroeningsslag. Zowel in de openbare ruimte als in de particuliere tuinen is veel winst te behalen op het gebied van de vergroening. De Partij voor de Dieren is van mening dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de versteende plekken in Den Haag een groen karakter te geven. Niet alleen Den Haag heeft te maken met verstening, ook de gemeente Leiden is de strijd tegen de verstening aangegaan. De gemeente heeft een nieuwe actie in het leven geroepen om versteende particuliere tuinen te vergroenen. Leidenaren zijn volgende week welkom in het stadhuis voor een gratis ontwerp voor een groene tuin. Daarnaast krijgen de eerste 25 deelnemers een bon van tien euro om een plant te kopen.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1.Is het college bekend met het bericht “Klaar met de tegels in je tuin? Gemeente ontwerpt gratis een groenere tuin voor je”?[1]

2.Kan het college inzicht geven in het aandeel dat particuliere tuinen hebben in de vergroeningsopgave van de stad? Zo nee, waarom niet?

3.Gezien de vergroeningsopgave in Den Haag, is het college bereid het voorbeeld van de gemeente Leiden te volgen en in het kader van de aanstaande Agenda Groen in de Stad eenzelfde actie op te zetten, waarbij de bewoners van Den Haag een gratis ontwerp voor een groene tuin kunnen krijgen en hier de raad over in te lichten? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/3053794/Klaar-met-de-tegels-in-je-tuin-Gemeente-ontwerpt-gratis-een-groenere-tuin-voor-je

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 4 feb. 2016

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 4 februari 2016 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Den Haag staat voor een grote vergroeningsslag. Zowel in de openbare ruimte als in de particuliere tuinen is veel winst te behalen op het gebied van de vergroening. De Partij voor de Dieren is van mening dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de versteende plekken in Den Haag een groen karakter te geven. Niet alleen Den Haag heeft te maken met verstening, ook de gemeente Leiden is de strijd tegen de verstening aangegaan. De gemeente heeft een nieuwe actie in het leven geroepen om versteende particuliere tuinen te vergroenen. Leidenaren zijn volgende week welkom in het stadhuis voor een gratis ontwerp voor een groene tuin. Daarnaast krijgen de eerste 25 deelnemers een bon van tien euro om een plant te kopen.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het bericht “Klaar met de tegels in je tuin? Gemeente ontwerpt gratis een groenere tuin voor je”?1

Ja.

2. Kan het college inzicht geven in het aandeel dat particuliere tuinen hebben in de vergroeningsopgave van de stad? Zo nee, waarom niet?

Nee. Er is geen norm bepaald voor het aandeel dat particuliere tuinen zouden moeten hebben in de vergroeningsopgave.

3. Gezien de vergroeningsopgave in Den Haag, is het college bereid het voorbeeld van de gemeente Leiden te volgen en in het kader van de aanstaande Agenda Groen in de Stad eenzelfde actie op te zetten, waarbij de bewoners van Den Haag een gratis ontwerp voor een groene tuin kunnen krijgen en hier de raad over in te lichten? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college heeft andere initiatieven genomen om de verstening in particuliere tuinen te stoppen. De actie “Steenbreek”, die door het Haags Milieu Centrum wordt uitgevoerd, is in 2015 gestart met subsidie van de gemeente. Deze actie wordt ook in 2016 vervolgd. Deze actie bestaat uit verschillende projecten, waarbij de inzet van tuinambassadeurs die ideee?n verstrekken voor het vergroenen van tuinen veel lijkt op de actie in Leiden.

Daarnaast wordt voorlichting gegeven in wijken, scholen en andere gelegenheden over het nut en de noodzaak tot het ‘ontstenen’ van tuinen. Ook de actie “Steen eruit plant erin” was een succes. Daarbij konden particulieren stenen inruilen voor planten. Ook krijgen nieuwe inwoners van Den Haag informatie over de actie “Steenbreek” in hun Haagse welkomstpakket.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

1http://www.omroepwest.nl/nieuws/3053794/Klaar-met-de-tegels-in-je-tuin-Gemeente-ontwerpt-gratis-een- groenere-tuin-voor-je

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer