Bijdrage Pres­ta­tie­af­spraken 2023


23 augustus 2023

Voorzitter,

Ook vanwege de tijd sluit mijn fractie zich aan bij de punten die de SP maakte, aanvullend willen we het belang van concrete doelen ook benadrukken. De prestatieafspraken zijn vaak algemeen. Neem bijvoorbeeld deze zin: "De instrumenten waarvan wordt verwacht dat zij het meest effectief zijn voor het bevorderen van de doorstroming worden waar mogelijk ingezet." Of, partijen spreken af zich optimaal in te spannen om financiering van het rijk aan te trekken. Hoewel sympathiek en logisch, ook een voor de hand liggende vanzelfsprekendheid.

De algehele toon van de prestatieafspraken is vaak hoog-over. Mijn fractie begrijpt dat woningcorporaties voor een goed deel ook regie hebben over de uitvoering en er praktische beperkingen zijn. Toch is er vaak echt een noodzaak voor meer specifieke en heldere aanpak. En dan zouden ook concrete, afrekenbare afspraken helpen wat mijn fractie betreft en een goede evaluatie van eerdere afspraken. Zo hebben we zicht op waar bijsturen wellicht nodig is. Dit lijkt mijn fractie wenselijk om te waarborgen dat we echt resultaten boeken. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? Het is toch zonde als de afspraken vooral algemene vanzelfsprekende processen bevestigen en geen inzicht geven in welke gedeelde doelen op welke manier aangepakt worden? Gaat het college inzetten op een verbetering van de prestatieafspraken?

Kan de wethouder reageren op de punten van de inspreker, met name over brandveiligheid? Is het college het eens met het uitgangspunt dat iedereen recht heeft op een veilig gevoel en daarom moet kunnen beschikken over onderzoeken over hun eigen woning? En ziet het college ook dat als je hier om vraagt, en de woningcorporatie vervolgens weigert de onderzoeken te delen, dat dit een verkeerde manier van communicatie is die juist voor meer onzekerheid zorgt?

Afsluitend, we lezen dat het college ziet dat corporaties circulair bouwen oppakken. Toch lijkt dit ook vaak: een pilot van Staedion, voor Haag Wonen is circulair bouwen 1 van de drie focusgebieden in de duurzaamheidsvisie. Hoe wordt dit omgezet tot een volgende stap?